Geplaatst op: 3 december 2021

Uitvoerige testfasen binnen PGO in het Vechtdal

Stap voor stap gaan steeds meer zorgaanbieders een selectie van medische gegevens toegankelijk maken via een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Op verschillende plekken in Nederland wordt hiermee uitvoerig getest. Zo ook in de regio Vechtdal. Inmiddels staat men klaar om met de tweede testfase te beginnen. Tijd voor implementatie? 

Een terugblik naar de eerste test

De eerste testfase vond onder begeleiding plaats binnen de huisartsenpraktijk. Wij vroegen patiënten in te registreren en in te loggen in de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Daarna konden zij hun persoonlijke medische gegevens uit het HIS (Huisarts Informatie Systeem) halen via de PGO. Ook kwam het inloggen met DigiD aan bod. Alle gegevens werden op juistheid gecontroleerd door de assistente van de praktijk. In de eerste testfase kwam het volgende aan het licht:

  • De wijze waarop AVG-regels zijn verwerkt in de PGO vraagt nog  aanpassing
  • Er zijn technische problemen binnen de uitwisseling van gegevens: niet alles wordt correct weergegeven
  • Er moet voldoende aandacht zijn voor de minder digivaardige gebruiker (ondersteuning vanuit bibliotheken en/of landelijke callcenters is wenselijk)

De tweede testfase staat gepland

De tweede testfase staat in januari op het programma. Of dit doorgaat is afhankelijk van de doorgevoerde verbeteringen uit eerdere (landelijke) testen.

De tweede fase ziet er heel anders uit dan de eerste fase. Deze vindt plaats in de thuissituatie en in de bibliotheek. Ook leggen wij de PGO aan een grotere groep gebruikers voor. Tien tot vijftien inwoners worden uitgenodigd. De geleerde lessen uit de eerste test worden meegenomen. Vervolgens maakt het projectteam (waar ook Saxenburgh Medisch centrum bij betrokken is) de balans op.

Rol van burger versus Proscoop

De inwoners spelen een grote en cruciale rol binnen de PGO. Zij krijgen door de nieuwe regelgeving meer regie, waardoor de rol van de zorgverlener verandert. Vandaar dat de inwoners actief worden betrokken binnen de testfases. Voor, tijdens en na implementatie bieden wij ondersteuning zodat de patiënt optimaal gebruik kan maken van de PGO. Bibliotheken spelen ook een grote rol in de digivaardigheden van inwoners en worden actief betrokken om optimale hulp vorm te geven. De PGO-leveranciers zijn tevens een belangrijke bron voor ondersteuning en informatie. Samen met de bibliotheken wil het projectteam een gedifferentieerde ondersteuning inrichten.

Of het na de tweede testfase tijd is voor implementatie in de regio Vechtdal? Dit is onder andere afhankelijk van de technische ontwikkelingen omtrent de PGO. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de PGO.

Meer weten over PGO?

Neem dan contact op met:

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer