Geplaatst op: 19 december 2019

‘Warme overdracht’: continuïteit van zorg, afgestemd op de patiënt

In het Netwerk GGZ Volwassenen Zwolle hebben huisartsen en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt over de warme overdracht van specialistische GGZ naar de huisarts en/of generalistische basis GGZ van patiënten met een chronische psychiatrische aandoening in een stabiele fase. ‘Het gaat om de best passende zorg voor deze doelgroep’, aldus Erik van Gijssel, kaderhuisarts GGZ en betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsafspraken.

Voor een aantal mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) geldt dat ze vaak langdurig in behandeling zijn in de specialistische GGZ. Als in de loop van de behandeltijd een stabiele situatie ontstaat, kunnen deze cliënten vaak best worden overgedragen aan de huisarts of aan de basis GGZ. ‘De huisarts kan deze zorg prima overnemen’, stelt Erik van Gijssel. ‘Het voordeel voor de cliënt is dat de zorg dan laagdrempeliger en dichterbij is. En als huisarts heb je ook goed zicht op andere gezondheidsvraagstukken van de betreffende cliënt. In de praktijk gebeurt het al wel dat huisartsen of de basis GGZ op deze manier cliënten overneemt, maar dat liep lang niet altijd lekker.’

Warme overdracht en randvoorwaarden

Het is van belang dat GGZ-aanbieders en huisarts met name overleggen als de verwachting is dat mensen na hun ontslag een actieve vorm van nazorg nodig hebben. De behandelaar kiest voor een warme overdracht die passend is voor de patiënt. Warme overdracht is geen statisch begrip is, maar afgestemd op de situatie. Het houdt in dat de overdracht in samenspraak gaat, met verplaatsen in elkaars situatie om de overdracht van zorg zo zorgvuldig mogelijk te doen. Communicatie, vertrouwen en samenwerking zijn daarbij essentieel. Alleen een overdracht per brief is doorgaans niet voldoende bij deze doelgroep. Vaak is telefonisch overleg met de huisarts wenselijk. Indien nodig aangevuld met een overdracht van zorg in aanwezigheid van patiënt. Belangrijke voorwaarden voor zo’n warme overdracht:

  • bekwaamheid van de huisarts,
  • aanvullende instructie in de ontslagbrief
  • telefonische overlegmogelijkheden tussen huisarts en GGZ-behandelaar.

Lees het volledige artikel hier.

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

GGZ Regioplan ‘Samenwerken en Verwijzen’ regio Apeldoorn-Zutphen

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken vertegenwoordigers vanuit GGZ, verslavingszorg, huis... Lees meer

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer