Geplaatst op: 25 juni 2020

Regiobeeld Arnhem e.o.: behoefte en aanbod van gezondheid, welzijn en zorg

Proscoop gaat in de regio Arnhem drie Regiobeelden ontwikkelen vanuit het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek van ZonMw. Een voucher Juiste Zorg op de Juiste Plek biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het daarmee vaststellen van een regiobeeld: een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis daarvan ontwikkelen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder, om beter aan te sluiten op behoeftes van de mensen in de regio.

Regiobeelden

De drie regiobeelden bieden:

  • Inzicht in de wensen en behoeften rondom toekomstige zorgplanning van mensen met een chronische aandoening en welke partijen actief zijn voor deze doelgroepen. Uiteindelijk willen we bijdragen aan een betere samenwerking en afstemming tussen het zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met een chronische aandoening. Dit regiobeeld wordt ontwikkeld voor Rijnstate Ziekenhuis, STMG, Santé Partners en Onze Huisartsen.
  • Inzicht in de sociale situatie en gezondheidssituatie van inwoners van de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Westervoort, Duiven en Montferland en welke partijen werkzaam zijn op het gebied van welzijn, ondersteuning en zorg. Meer inzicht zal leiden tot een goede afstemming en met de behoeften van inwoners en een goede samenwerking tussen het zorg- en ondersteuningsaanbod. Dit regiobeeld wordt ontwikkeld in opdracht van Caleidoz Welzijn.
  • Inzicht in de sterkten en zwakten op het gebied van preventie in alle zeven dorpskernen in de gemeente Rheden. Op basis van deze foto wordt een netwerk ingericht met betrokkenheid vanuit inwoners, vrijwilligersorganisaties, welzijn- en zorgaanbieders en wordt een Preventie-akkoord gesloten met alle relevante partners. Dit regiobeeld wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rheden.

Samenwerking juiste zorg op de juiste plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseert u samen. Op basis van goede regiobeelden helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en de dialoog te faciliteren. Zo ontstaat een gezamenlijke visie van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Proscoop begeleidt en adviseert partijen bij deze gezamenlijke aanpak.
Alle beschikbare regiobeelden van Nederland treft u op de website JZOJP. Wilt u meer informatie over hoe u een goede basis legt voor het nemen van (regionale) beslissingen, neem dan contact met één van de adviseurs van het regioteam Arnhem op.

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Landelijke lijnen, regionale resultaten: deel 2

Wat hebben het Integraal Zorg Akkoord, verkorten van de GZZ-wachtlijsten en het opzetten ... Lees meer

Aandacht voor laaggeletterdheid levert meer op dan u denkt: bekijk de toolkit op de website

Van vrijdag 8 tot en met 15 september is het de week van lezen en schrijven en vragen we extr... Lees meer