Geplaatst op: 15 juni 2021

Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle: Publicatie infographic en update

De Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn. In het netwerk wordt domeinoverstijgend samengewerkt aan méér gezondheid voor de inwoners van de regio. Onlangs heeft de RZA een infographic gepubliceerd. De infographic laat zien wie de RZA is en wat ze doen. Ook wordt de strategische agenda van de RZA steeds meer gevuld met inspirerende initiatieven waarin wordt samengewerkt aan concrete resultaten.

Infographic

De infographic geeft een beeld van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar en blikt ook vooruit naar de toekomst. Om de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden en de zorg toekomstbestendig te organiseren, moeten we het ‘anders’ gaan doen. Dit ‘anders’ zit hem in meer integrale en regionale samenwerking. Triple Aim biedt een kansrijk perspectief om de benodigde transformatie te realiseren. Het implementatiemodel van Triple Aim is Population Health Management. In de RZA is aandacht voor alle onderdelen van deze integrale en internationaal bewezen werkwijze. Samen maken we ons sterk om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden! U kunt de infographic hier bekijken en downloaden.

Strategische agenda

Op basis van een regiobeeld en meerdere interactieve discussies met het netwerk is de strategische agenda van de RZA voor de komende jaren vastgesteld. Vier strategische programmacoalities zijn gevormd, waar organisaties uit de RZA in vertegenwoordigd zijn. Zij geven richting aan de programmacoalitie en vervullen een ambassadeursrol. Naast de vier inhoudelijke coalities is overstijgend een coalitie gevormd die zich richt op het inrichten van regionale data- en informatievoorziening. De programmacoalities zijn:

  • Leefstijl
  • Mentale gezondheid
  • Arbeidsmarktproblematiek
  • Transitie van zorg
  • Regionale data- en informatievoorziening.

In de programmacoalities wordt samengewerkt aan concreet resultaat. Zo is de programmacoalitie Leefstijl bijvoorbeeld recent gestart met een multidisciplinair valpreventieproject.

Meer informatie en nieuws over de RZA kunt u lezen op www.zorgalliantiezwolle.nl.

Gerelateerde items

Infographic Flevoland Gezond & Wel: dit gaan we doen

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van ... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer