Geplaatst op: 15 juni 2021

Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle: Publicatie infographic en update

De Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn. In het netwerk wordt domeinoverstijgend samengewerkt aan méér gezondheid voor de inwoners van de regio. Onlangs heeft de RZA een infographic gepubliceerd. De infographic laat zien wie de RZA is en wat ze doen. Ook wordt de strategische agenda van de RZA steeds meer gevuld met inspirerende initiatieven waarin wordt samengewerkt aan concrete resultaten.

Infographic

De infographic geeft een beeld van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar en blikt ook vooruit naar de toekomst. Om de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden en de zorg toekomstbestendig te organiseren, moeten we het ‘anders’ gaan doen. Dit ‘anders’ zit hem in meer integrale en regionale samenwerking. Triple Aim biedt een kansrijk perspectief om de benodigde transformatie te realiseren. Het implementatiemodel van Triple Aim is Population Health Management. In de RZA is aandacht voor alle onderdelen van deze integrale en internationaal bewezen werkwijze. Samen maken we ons sterk om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden! U kunt de infographic hier bekijken en downloaden.

Strategische agenda

Op basis van een regiobeeld en meerdere interactieve discussies met het netwerk is de strategische agenda van de RZA voor de komende jaren vastgesteld. Vier strategische programmacoalities zijn gevormd, waar organisaties uit de RZA in vertegenwoordigd zijn. Zij geven richting aan de programmacoalitie en vervullen een ambassadeursrol. Naast de vier inhoudelijke coalities is overstijgend een coalitie gevormd die zich richt op het inrichten van regionale data- en informatievoorziening. De programmacoalities zijn:

  • Leefstijl
  • Mentale gezondheid
  • Arbeidsmarktproblematiek
  • Transitie van zorg
  • Regionale data- en informatievoorziening.

In de programmacoalities wordt samengewerkt aan concreet resultaat. Zo is de programmacoalitie Leefstijl bijvoorbeeld recent gestart met een multidisciplinair valpreventieproject.

Meer informatie en nieuws over de RZA kunt u lezen op www.zorgalliantiezwolle.nl.

Gerelateerde items

Gezondheidsdata regionaal met elkaar delen? Zo werkt het in Zwolle.

Op vrijdag 28 mei 2021 organiseerde ‘Population Health Data NL’ (PHDNL) een kennissessie ... Lees meer

Steeds betere samenwerking​ rondom SOLK in Zwolle 

Begin 2021 werd een digitale vragenlijst over SOLK bij kinderen uit... Lees meer

Regionale Business Intelligence: data delen voor een gezonde regio

In opdracht van de Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) werken Proscoop en Q-Consult Z... Lees meer