Geplaatst op: 6 augustus 2018

Renate Jansen over informatiemanagement bij pilots Kind- en jeugdhulp

Informatiemanagement speelt een steeds grotere rol bij pilots in de zorg. Voor Proscoop is Renate Janssen betrokken bij het opzetten van het monitoren en evalueren van de pilots kind- en jeugdhulp in de regio Achterhoek en de gemeente Assen. Renate: ‘Hoewel informatiemanagement heel abstract kan zijn, wordt het in dit soort pilots heel concreet.

Informatiemanagement

Op basis van de doelstellingen van het project gaan we met het team van betrokken professionals om tafel om te bekijken wat we uiteindelijk willen meten en op welke manier we dat het beste kunnen doen. Het is daarbij belangrijk alle betrokkenen te betrekken in de opzet van de monitor en de evaluatie. In de praktijk zijn het namelijk de zorgverleners die de data (deels) verzamelen. Om de registratie goed te laten verlopen is het belangrijk dat wij onze expertise koppelen aan hun ervaringen.
Hoe beter dat is afgestemd, hoe beter de registratiegraad.

Voor de pilots hebben we naast de registraties ook kwalitatieve informatie opgehaald. Door met de deelnemende (zorg)professionals en cliënten in gesprek te gaan, kom je veel te weten. Bijvoorbeeld over de ervaren kwaliteit van de zorg, één van de aspecten die we nadrukkelijk wilden beschrijven.

Monitoren en evalueren

Juist de combinatie van kwantitatieve data zoals registraties en kostenonderzoek met kwalitatieve data maakt dat je waardevolle informatie creëert voor het maken of bijsturen van keuzes. Zeker als pilots een lange doorlooptijd hebben kan informatiemanagement en tussentijdse rapportage, je de middelen geven om eventueel bij te sturen. Natuurlijk is een consequente aanpak over langere tijd belangrijk voor het in beeld brengen van de effectiviteit. Maar we zijn geen onderzoeksbureau dus als we halverwege
belangrijke lessen kunnen trekken en de werkwijze of methodiek daarop aan kunnen passen om een beter resultaat te halen, zullen we dat altijd overwegen. Juist dat dynamische maakt  informatiemanagement in dit soort projecten zo waardevol.’

Brochure Kind- en jeugdhulp

Het interview met onze adviseur Renate Janssen is opgenomen in de brochure Kind- en jeugdhulp. Hierin leest u over de resultaten en ervaringen van betrokkenen bij de verschillende pilots in de Achterhoek en Assen. Aan bod komen onder andere ervaringen van betrokken zorgverleners, het perspectief van de gemeente en tips voor als u ook aan de slag wilt met een innovatief project op het gebied van kind- en jeugdhulp.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer