Geplaatst op: 6 augustus 2018

Rudie van den Berg: deskundigheid versterken door intervisie

Eén van de instrumenten die worden ingezet tijdens de pilots rond jeugd GGZ is intervisie. Professionals gaan onder begeleiding met elkaar in gesprek over hun nieuwe rol en hun ervaring bij de nieuwe manier van werken. Als adviseur van Proscoop begeleidde Rudie van den Berg de intervisie van POH-ers in de Achterhoek.

Belangrijk instrument in de pilot

‘In intervisie leren collega’s van én met elkaar. Omdat je in een nieuwe rol werkzaam bent en ook nog eens veel vrijheid hebt om die rol vorm te geven, is intervisie een belangrijk instrument in de pilots. In een veilige omgeving kun je met collega professionals stilstaan bij je dagelijks werk. In de Achterhoek hebben we in een groep met vier POH-ers de intervisie gedaan. Twee van hen waren POH-ers met een GGZ-achtergrond en twee kwamen uit de ondersteuningsteams gemeenten.

De onderwerpen die aan bod komen tijdens een intervisie zijn erg breed; we delen moeilijke casussen en bespreken professionele ervaringen en samenwerkingsvraagstukken. Maar ook de eigen (belemmerende) gevoelens komen aan bod. Wat doet het met je? Wat zijn je valkuilen? Het is aan de ene kant reflectie, maar tegelijk ook heel praktisch. Het gaat over zaken waar je in je dagelijks werk tegenaan loopt.
Het verschil in achtergrond was in dit geval eigenlijk een voordeel. Door de zaken af en toe net vanuit een ander perspectief te bekijken ontstaan er mooie inzichten en kun je écht van elkaar leren.

Deskundigheid versterken

Het doel van de intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen te versterken en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat is ook de reden dat we dit instrument hebben ingezet. Hoewel het voor iedere professional nuttig is, is het zeker in een omgeving waarbij de hele structuur en manier van werken nieuw is, erg geschikt.
De professionele ontwikkeling van de deelnemers in hun nieuwe rol is een belangrijk onderdeel. Een (begeleide) intervisiegroep inspireert elkaar en stimuleert om van én met elkaar te leren. In totaal hebben we nu zo’n anderhalf jaar in deze samenstelling intervisie gedaan. Een enkele keer was vanwege praktische redenen onbegeleid, maar de conclusie van de deelnemers is wel dat begeleiding van buitenaf intensievere leermogelijkheden biedt.’

Coaching en intervisie

Wilt u meer halen uit uw zelf, uw team of praktijk? Neem deel aan de zeer goed gewaardeerde intervisiesessies met collega’s bij u in de regio. Om geïnspireerd te raken en om te reflecteren. Daarnaast biedt Proscoop zorgondernemers coaching op individueel- en teamniveau.

Gerelateerde items

Achterhoek Rookvrij

Roken is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in Nederland.... Lees meer

Ouderen en alcohol in de Achterhoek

Alcohol is niet weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen vinden het gezellig af en... Lees meer

Nominatie voor onze pilots Kind en jeugdhulp

De pilots Kind en Jeugd zijn genomineerd voor de Challenge van InEen-Tweedaagse. In onze ... Lees meer