Geplaatst op: 28 mei 2019

Samen op zoek naar grensvlakken in de ouderenzorg

Vanaf 2015 is de zorg en ondersteuning voor ouderen anders gefinancierd en georganiseerd. Drie wetten spelen daarin een belangrijke rol: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De essentie van de wetten is dat ouderen passende hulp, zorg en ondersteuning ontvangen die zo goed mogelijk aansluit op hun situatie. In de praktijk blijkt dat de grensvlakken tussen deze wetten lastig zijn voor de betrokken partijen. Een voorbeeld:

“Mevrouw van Doornik is 69 en heeft een visuele beperking en diabetes. Ze heeft moeite met het zelf injecteren van insuline en met het innemen van medicijnen. Hier is elke dag controle op nodig.”

Valt deze controle door de wijkverpleegkundige onder de Wmo (zintuigelijke problemen)? Of juist onder de Zvw (samenhang geneeskundige zorg)?

Grensvlakken bespreken

Op 14, 15 en 22 mei kwamen zo’n 150 zorgverleners samen in Emmen, Assen en Meppel om deze grensvlakken in de ouderenzorg te bespreken. Leerzame avonden, zo blijkt uit de reacties van de deelnemers: “Ik heb veel kennis en inspiratie opgedaan. Daarnaast is het goed elkaar te ontmoeten, we lopen tegen veel dezelfde problemen aan.”

Op de vraag wat zorgverleners meenemen van de bijeenkomst, worden de volgende antwoorden gegeven:

Een inhoudelijk verslag van deze bijeenkomsten volgt binnenkort. In de eerste week van juli wordt een verdiepingsbijeenkomst gepland.

De regiobijeenkomsten zijn een initiatief van Zilveren Kruis, HZD, de 12 gemeenten van Drenthe en provincie Drenthe, CMO stamm, Netwerk Welzijn Drenthe, VWS, Significant en Proscoop.

Gerelateerde items

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ maakt stop in Flevoland

Donderdag 1 juli maakte de 'Regiotour Een nieuwe generatie langer thuis' een digitale sto... Lees meer

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer