Geplaatst op: 30 juni 2020

Samenwerking in de eerste lijn voor oncologische patiënten in regio Zwolle

We geloven en weten dat een goede samenwerking tussen professionals het behandelresultaat van patiënten met en na kanker verbetert. Daarom worden in deze regio lokale, multidisciplinaire oncologienetwerken in de eerstelijn gevormd. De oncologienetwerken bestaan uit verschillende zorgprofessionals en hebben als doel om de (na)zorg voor patiënten met na kanker vanuit de thuissituatie te verbeteren. Een regionale website zal het zorgaanbod in de eerstelijn zichtbaar en vindbaar maken. De website gaat binnenkort live!

De lokale netwerken worden gebundeld: Oncologienetwerk regio Zwolle

In verschillende regio’s slaan zorgprofessionals de handen ineen. In bijvoorbeeld Zwolle Zuid, Kampen en Elburg zijn al lokale oncologienetwerken actief. In overige gemeenten rond het adherentiegebied van het Isala wordt het vormen van netwerken gestimuleerd en indien wenselijk begeleidt door Proscoop zodat in de toekomst hopelijk alle (ex)patiënten in de buurt van huis behandeld kunnen worden in de eerstelijn. De lokale eerstelijnsnetwerken worden gebundeld in ‘Oncologienetwerk regio Zwolle’. Voor het netwerk is een eigen logo en huisstijl ontwikkeld en binnenkort wordt ook de website gelanceerd. Deze zal te vinden zijn via www.oncologienetwerkregiozwolle.nl. De website vormt een regionaal platform, waar niet alleen de eerstelijns oncologienetwerken zichtbaar en vindbaar worden, maar ook regionale samenwerkingspartners.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het doel reikt verder dan het inrichten van de lokale eerstelijnsnetwerken. We willen de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren: van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en laagdrempelige, ondersteunende nazorg. Patiënten ontvangen de juiste zorg op de juiste plek, in de verschillende fasen van ziekte en herstel. Het is daarom belangrijk om samenwerking te zoeken met regionale organisaties zoals Isala, Vogellanden, gespecialiseerde GGZ, IntermeZZo, huisartsen en bedrijfsartsen.

Rol van Proscoop

Proscoop stimuleert en faciliteert het opzetten van de lokale oncologienetwerken in de eerstelijn en de samenwerking met regionale en landelijke organisaties. Zo werken we onder andere samen met IKNL. Criteria zijn opgesteld waaraan de lokale oncologienetwerken moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de verwijsgidskanker van IKNL. Dezelfde criteria gelden voor opname op de huidige website.

  • In de zomer 2019 gaven wij de brochure ‘Bouwen aan oncologienetwerken’ uit. In deze brochure komen vertegenwoordigers van verschillende netwerken uit onze regio en andere samenwerkingspartners aan het woord. De rode draad is samenwerken aan goede zorg en gezondheid dicht bij huis.
  • In de verwijsgids kanker (www.verwijsgidskanker.nl) zijn de gegevens opgenomen van oncologie netwerken. Dit is het resultaat van een pilot project dat IKNL in het najaar van 2018 samen met Proscoop heeft uitgevoerd om de (verwijs)informatie voor de oncologische patiënt dicht bij huis te verbeteren.

Meer informatie


(Logo en website door Muntz)

Gerelateerde items

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met na de diagnose kanker.  Hoewel een groot d... Lees meer