Geplaatst op: 23 september 2021

Starten met burgerparticipatie? Volg onze nieuwe webinarserie.

Wilt u in uw netwerkensamenwerking starten met burgerparticipatie? Wilt u weten hoe u dit goed kunt organiseren? In de webinarserie ‘Burgerparticipatie’ delen experts op het gebied van burgerparticipatie/netwerkzorg en ervaringsdeskundigen hun kennis. Zodat samenwerkingspartners makkelijker met de burger kunnen samenwerken mét resultaat.

Op 26 oktober organiseren wij de eerste (online) bijeenkomst van deze webinarserie. In een rondetafelgesprek praten we met verschillende experts over het belang van burgerparticipatie bij (projectmatig) samenwerken. We spreken over waarom burgerparticipatie de smeerolie kan zijn in samenwerkingen en gaan dieper in op het onderwerp ervaringsdeskundigheid.

Sprekers:
– Daan de Bruijn, Expert burgerparticipatie in samenwerkingen bij Movisie
– Marc Mulder, Ervaringsdeskundige armoede en schulden bij Movisie
– Farley van Heydoorn, Preventiewerker & trainer Schuldhulp bij gemeente Utrecht
– Aline Kronenberg, adviseur met ervaring in burgerparticipatie methodieken bij Proscoop


Programma: 

 • 16:00 uur: Welkom en opening
 • 16:05 uur: ‘Een andere kijk op gezondheid. Wat betekent burgerparticipatie in samenwerkingen?’ 
  door Melissa Davina, adviseur Proscoop
 • 16:15 uur: Rondetafel-gesprek:
  – Voorstellen sprekers en hun rol
  – Het effect van (schulden)problematiek op gezondheid.
  – Waarom gezondheid en burgerparticipatie centraal staan in samenwerkingen.
  – Wat ervaringsdeskundigen kunnen toevoegen aan jouw programma of project.
 • 17.00 uur: Evaluatie en afsluiting 
De (gratis) bijeenkomsten zijn te volgen via Zoom.
>> AANMELDEN BIJEENKOMSTEN

Gerelateerde items

Digitale praktijkmiddag over SOLK bij kinderen en jongeren

Veel zorg- en welzijnsprofessionals vinden de zorg voor kinderen of jongeren met Somatisc... Lees meer

Regionale beweging Positief Gezond IJsselland

In de regio IJsselland zijn verschillende partijen bezig met Lees meer