Geplaatst op: 28 juni 2019

‘Stilstaan en vooruitkijken op de samenwerking rond de oncologische patiënt.’

Op 25 juni vond het Symposium Netwerk Oncologie Midden Gelderland plaats. Hierbij kwamen zorgverleners uit de hele regio bij elkaar om terug te blikken en vooruit te kijken. Thema’s die aan de orde kwamen waren oncologische revalidatie, lokale netwerken, samenwerking binnen de longketen van Rijnstate, de Verwijsgids Kanker van het IKNL en Integrative Medicine. Het symposium werd georganiseerd door Rijnstate, IKNL, Klimmendaal, Oncologie netwerk Midden Gelderland en Proscoop.

In zijn welkomstwoord benadrukte Arie Jongejan, directeur/bestuurder van Proscoop de kracht van de samenwerking en de grote ontwikkeling die het netwerk de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn noemde hij een prachtig voorbeeld dat in andere regio’s kan worden gevolgd. Tijdens presentaties kwamen de verschillende betrokken partijen kort aan het woord om hun rol in de samenwerking toe te lichten en voorbeelden te delen met de deelnemers.symposium oncologie

Na de opening werd ervaringsdeskundige Janneke Koster geïnterviewd door behandelend fysiotherapeut Eefje Yih, over haar ervaringen als patiënt. Zij onderstreepte de positieve ervaring van samenwerking binnen de keten, maar ook de kansen die er nog liggen om de zorg voor oncologiepatiënten verder te verbeteren en nog meer af te stemmen. Er is al veel kennis, maar die is soms lastig te vinden.

Ines von Rosenstiel, kinderarts en arts Integrative Medicine bij Rijnstate hield een presentatie over Integrative Medicine, waarin zij het belang benadrukte van aanvullende zorg, mits die bewezen effectief en veilig zijn.

Martine van Aalten en Ilse Teunissen vertelden vervolgens over de stand van zaken rond het Oncologie Netwerk Midden Gelderland, dat er al 15 lokale netwerken zijn en hoe de samenwerking binnen en tussen de verschillende lijnen zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Door elkaar te kennen en in contact met elkaar te zijn en kwaliteiten te bundelen, is het mogelijk multidisciplinaire zorg in de leefomgeving van de patiënt aan te bieden.

Stand van zaken juni 2019

 

Patiënt centraal Vanuit de hulpvraag werken aan een optimale kwaliteit van leven (fysiek en mentaal) en optimale arbeids- en maatschappelijke participatie met minder restklachten, dat is wat Marieke Kool in haar werk als revalidatiearts bij Klimmendaal nastreeft. In haar presentatie ging zij in op hoe zij dit aanpakt binnen de medisch specialistische revalidatie met het revalidatieteam, zodat patiënten weer de regie over hun leven krijgen en autonomie ervaren.

Dorien Stinissen, gespecialiseerd oncologieverpleegkundige bij Rijnstate, gaf daarna een toelichting op de Keten Longoncologie van Rijnstate. Zij nodigde de aanwezigen uit eens ‘over de brug te komen kijken’.

“Alleen samen kan de (na)zorg voor patiënten met en na kanker geoptimaliseerd worden”

Annelies Diependaal van Zeeland, vanuit Proscoop de adviseur, ondersteuner en verbinder van al de initiatieven.

Tot slot presenteerde Monique Becker, adviseur zorg en communicatie INKL de Verwijsgids Kanker. Deze digitale gids voor aanvullende behandeling en zorg is ontzettend waardevol voor de patiënt, zijn omgeving en zorgverleners.verwijsgids kanker

Na de presentaties en de pauze, met een prima verzorgde catering, werd de avond vervolgd met een paneldiscussie waarin de verschillende sprekers met elkaar en het publiek in gesprek gingen over de ontwikkelingen zoals die tijdens het symposium werden geschetst.

Met een opkomst van bijna 150 personen en een goede sfeer kijken de organisatoren terug op een geslaagd symposium dat bijdraagt aan de versterking van de samenwerking in het Netwerk Oncologie Midden Gelderland.

Via onderstaande link kunt u de verschillende presentaties bekijken.

Programma 25 juni 2019
Presentatie Integrative Medicine 25 juni 2019
Presentatie Longketen Oncologie 25 juni 2019
Presentatie Oncologische revalidatie 25 juni 2019
Presentatie Stand van zaken ONMG 25 juni 2019
Presentatie Verwijsgids Kanker IKNL 25 juni 2019

Tijdens het symposium werd de brochure Bouwen aan samenwerking rondom oncologie aan de deelnemers uitgereikt. Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de brochure bekijken.

brochure oncologie

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer