Geplaatst op: 18 mei 2020

Stimuleringsregelingen PréSET en SET voor visie, opschalen en borgen digitale zorgmiddelen

Digitale zorg- en hulpmiddelen hebben in deze coronatijd hun waarde meer dan bewezen. Nu is het tijd om de bestaande digitale zorgmiddelen op te schalen én te borgen of in alle rust uw visie op digitale zorg voor uw organisatie op te stellen. Daarvoor zijn stimuleringsregelingen opgezet, waar zorgverleners gebruik van kunnen maken.

Stimuleringsregelingen E-Health Thuis (SET)

Er zijn twee stimuleringsregelingen om de inzet van E-Health in de thuissituatie door aanbieders van zorg en/of ondersteuning te stimuleren: de PréSET en de SET. Het doel van deze regelingen is te zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van beeldzorg, telemonitoring of apps die op afstand monitoren.
Met de PréSet kunt u het proces financieren om te komen tot een gedragen visie over hoe e-health bij kan dragen aan uw -bredere- doelstellingen. Klik hier voor meer informatie en de aanvraag. Bij uw visievorming in deze PréSet fase betrekt u uw inkoper van zorg of ondersteuning.
De volgende stap is het opschalen én borgen van e-health in uw organisatie. U kunt daarvoor financiering via de SET-regeling aanvragen. Eén van de voorwaarden is dat u als zorgaanbieder de aanvraag tenminste samen met uw inkoper doet. Klik hier voor meer informatie over SET.

Inspirerende voorbeelden digitale zorg in de regio

Wij zijn benieuwd naar inspirerende voorbeelden: hoe zet u digitale zorg in? In uw praktijk bij voorbeeld met een digitaal spreekuur, emailcontact of beeldbellen met patiënten. Past u digitale zorg ook toe in uw samenwerking met andere zorgverleners rondom de patiënt? Uw ervaring met digitale zorg verzamelen én delen we graag met uw collega-zorgverleners. Goede initiatieven brengen weer veel nieuwe toepassingen op gang. Wanneer u een mail of telefoontje richt aan onze adviseur Henk Bloten, nemen wij verder het voortouw.

Meer informatie

Digitale zorg staat volop in de belangstelling. Hieronder treft u linken naar interessante, verdiepende informatie:

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

Met behulp van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) - visievorming is Lees meer

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

Tijdens een werkbezoek op 4 november 2021 werden wethouders, bestuurders van zorgorganisa... Lees meer