Geplaatst op: 18 mei 2021

Succesvol symposium: ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!’

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseerde op 22 april een symposium met het thema: ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen’. Maar liefst 220 geïnteresseerden bezochten de online bijeenkomst. 

Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen in zes deelsessies. De onderwerpen van deze deelsessies komen voort uit de thema’s die leidend zijn binnen de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Proscoop adviseur Janiek Hanken ging tijdens de deelsessie in op de opgaven in de ouderenzorg aan de hand van het Regiobeeld. In het bijzonder besteden ze aandacht aan de acute zorg. Hiervoor gingen ze dieper in op de ontwikkelingen van de Pilot Zorgcoördinatie acute zorg in Drenthe.

Daarnaast sprak Elisabeth Floor over het samen zoeken naar oplossingen voor vraagstukken in de grensvlakken tussen Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Ouderen, mantelzorgers, maar ook professionals lopen regelmatig vast bij de overgang van Wmo/Zvw en Wlz in de grenzen tussen de verschillende wetten. Welke mogelijkheden zijn er? Wie is verantwoordelijk? Wie betaalt wat? Waar moet je zijn en wat moet je er voor doen?

> Bekijk alle presentaties en filmpjes terug

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, huisartsen, welzijnsorganisaties, aanbieders van thuiszorg en verpleeghuiszorg, Netwerk Dementie, senioren (Denktank 60+), CMO STAMM/Trendbureau en Proscoop. De Alliantie werkt op regionaal niveau samen aan integrale ouderenzorg. Dit doen ze over de grenzen van organisaties, domeinen en wetten heen. De alliantie faciliteert en adviseert de regio over integrale ouderenzorg. Het gezamenlijke doel: goede, passende en bereikbare zorg voor ouderen in de provincie Drenthe.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met adviseur Janiek Hanken of Elisabeth Floor.

 

Gerelateerde items

Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband Lees meer

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

Ben je vanuit jouw organisatie bezig met Positieve Gezondheid? Ben je benieuwd hoe je dit... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer