Geplaatst op: 27 september 2018

Succesvolle implementatie Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg Erbij in het Vechtdal is een pilot om opvoed- en opgroeirisico’s bij zwangeren vroegtijdig te signaleren. En vervolgens, indien gewenst door de ouder(s), te verwijzen voor een prenataal huisbezoek door een jeugdverpleegkundige. Zo nodig kon daarna passende hulp worden ingezet. De pilot vond plaats van medio 2015 tot medio 2018 en was succesvol dankzij de inzet van een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecoloog, kraamzorg en JGZ-verpleegkundige in goede samenwerking met Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) in het Vechtdal, GGD IJsselland, Proscoop en alle betrokken professionals.

Rol Proscoop

Proscoop heeft een evaluatieonderzoek opgezet om te kijken wat de ervaringen met de pilot zijn en wat er nog verbeterd zou kunnen worden. De werkwijze is succesvol geïmplementeerd. Zowel professionals die met kwetsbare zwangeren te maken hebben, als ouders die een prenataal huisbezoek van de JGZ-verpleegkundige hebben gehad, ervaren de werkwijze Vroeg Erbij in het Vechtdal als zeer positief. De signaleringsvragen blijken een goed handvat te zijn om het gesprek met alle zwangeren aan te kunnen gaan. Op basis van de aanbevelingen die zijn gedaan, kan in de toekomst worden gewerkt aan de verdere verbetering en borging van de werkwijze. Deze aanbevelingen sluiten goed aan bij de landelijke ontwikkeling Kansrijke Start.

Over deze pilot is er een overzichtelijke factsheet beschikbaar.

Gerelateerde items

Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans o... Lees meer

Arnhem Kansrijke Start – Geitenkamp krijgt eigen consultatiebureau

Op 3 januari gaat het consultatiebureau in de Geitenkamp van start. Dit is een nieuwe loc... Lees meer

Kansrijke Start Brummen: gelijke kansen voor alle kinderen in Brummen

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans o... Lees meer