Geplaatst op: 21 oktober 2021

Succesvolle inspiratiesessie ‘Gezondheid voorop in de Achterhoek’

Op 6 oktober 2021 lieten ruim 70 professional uit de Achterhoek zich inspireren over Positieve Gezondheid en de interventies ‘Welzijn op Recept’ en de ‘Gecombineerde leefstijl interventie’ onder begeleiding van Kyra Jansing, adviseur bij Proscoop. Centraal stond: “Hoe kunnen we gezondheid in de Achterhoek nóg meer voorop stellen?”

Karen Pijnenburg , directeur bestuurder van Huisartsenzorg Oude IJssel, benadrukte in haar presentatie het belang van gezondheid als gezamenlijk vertrekpunt. Hiervoor is het van belang dat professionals in de regio vanuit zorg, gemeente en andere domeinen elkaar goed weten te vinden. Chantal Walg (adviseur Proscoop) nam alle aanwezigen mee op reis om op een andere manier naar gezondheid te kijken. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid is een manier om vanuit een breder perspectief naar gezondheid te kijken dan alleen de medische kant.

Workshops: Welzijn op Recept en Gecombineerde Leefstijl Interventie
Voor alle aanwezigen waren er twee workshops met praktijkvoorbeelden uit de Achterhoek waarin een brede kijk op gezondheid al centraal stond.

  • Jan Joost Meijs (landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept) en Gea Wijnbergen-Kasper (gemeente Berkelland), hebben ons meegenomen in de interventie Welzijn op Recept en een treffend casusvoorbeeld toegelicht. Positieve gezondheid en Welzijn op Recept kenmerken zich door vanuit een holistische benadering de ervaren gezondheid van de inwoner in kaart te brengen.
  • Martine Poulussen (Menzis), Ilse Porskamp (Huisartsenzorg Oude IJssel) en leefstijlcoaches Esther Wassing-Friesen & Marleen Haverkate-Groen vertelde meer over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en het succes hiervan in de Achterhoek. Ook bij de GLI is er ruimte voor de leefstijlcoaches voor een holistische benadering van gezondheid en ligt de focus op de eigen regie van de inwoner.

Tot slot werd aan de deelnemers gevraagd: “Wat ga je morgen anders doen, niet meer doen of mee beginnen?”. Enkele aanwezigen gaven aan: “Denken vanuit gezondheid in plaats van ziekte”, “de mens centraal stellen” en “het andere gesprek voeren”.

Organisatie
Deze inspiratiesessie werd georganiseerd door Menzis, Huisartsenzorg Oude IJssel, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek en Proscoop. Er is een mooie eerste start gemaakt om Gezondheid (nog meer) voorop te zetten in de Achterhoek.

Vervolgsessie 2022
Op 20 januari 2022 wordt er een vervolg gegeven aan deze sessie, waarin de focus ligt op het andere gesprek voeren. Wil jij aan deze sessie deelnemen? Houd de website en onze social media in de gaten!

 

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer