Geplaatst op: 1 februari 2022

Succesvolle werksessie Positieve Gezondheid: Gezondheid voorop in de Achterhoek

Op 20 januari 2022 zijn ruim 70 professionals uit de Achterhoek aan de slag gegaan met Positieve Gezondheid. Tijdens een online bijeenkomst kregen professional handvatten om het ‘andere gesprek’ te voeren. En deze direct toe te passen met korte opdrachten. In break-out rooms gingen professionals aan de slag. Om zelf het verschil tussen probleemtaal en oplossingstaal te ervaren. De sessie werd georganiseerd door Menzis, Huisartsenzorg Oude IJssel, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek en Proscoop.

In de Achterhoek is het gedachtengoed van Positieve Gezondheid al door veel gemeenten, huisarts- en welzijnsorganisaties omarmd. Werken vanuit Positieve Gezondheid vraagt van professionals een andere kijk op gezondheid, en ook anders denken en doen. Chantal Walg (adviseur Proscoop) nam alle aanwezigen tijdens de werksessie mee in het ‘andere gesprek’ voeren. Wat kun je als professional doen in je voorbereiding, welke taal spreek je met de inwoner/patiënt, welke tools zijn er en welke gespreksvaardigheden zijn nodig?

Twee succesvolle bijeenkomsten
In oktober 2021 is er een eerste start gemaakt met een online inspiratiesessie ‘Gezondheid voorop in de Achterhoek’. Professionals uit de Achterhoek lieten zich toen inspireren over Positieve Gezondheid en de interventies ‘Welzijn op Recept’ en de ‘Gecombineerde leefstijl interventie’ onder begeleiding van Kyra Jansing, adviseur bij Proscoop.

De werksessie van 20 januari 2022 was hier een mooi en logisch vervolg op. Met deze bijeenkomsten willen we een beweging in gang zetten om elkaar te inspireren en motiveren om het ‘andere gesprek’ te voeren.

Kyra Jansing, adviseur bij Proscoop: “We dagen alle professionals die aanwezig waren bij de online bijeenkomst uit om de komende twee weken samen met collega’s na te denken over welke taal ze spreken met inwoners/patiënten/cliënten. Wanneer we het andere gesprek willen voeren, vraagt dat om een andere taal. Als je iemand vraagt “Waar hoop je op?” kan dat een wezenlijk verschil maken ten opzichte van de vraag “Wat mis je nog? “. Bij het andere gesprek is oplossingstaal in plaats van probleemtaal meer passend (bijv. angst…durven, lijden… leiden).”

Vervolg bijeenkomsten 2022
Het afgelopen jaar is er een mooie start gemaakt om gezondheid (nog meer) voorop te zetten in de Achterhoek. In 2022 gaan we verder om lokale (fysieke) bijeenkomsten per gemeente te organiseren. Waarmee we hopen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid nog meer handen en voeten te geven. We starten in het voorjaar in twee gemeenten.

Meer weten?
Neem contact met Kyra Jansing, adviseur Proscoop.

Gerelateerde items

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch pl... Lees meer

Nieuws uit de oncologiezorgnetwerken in Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kanker krijgt steeds meer de vorm van een chronische ziekte. Dit heeft directe gevolgen v... Lees meer