Geplaatst op: 17 november 2020

Tussenevaluatie POH Jeugd Oost-Achterhoek

Na een succesvolle pilotfase Kind- en Jeugdhulp in de regio Achterhoek hebben de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk het project gezamenlijk voortgezet. Door het inzetten van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) in de huisartsenpraktijk wordt de zorg aan jeugdigen met psychosociale problematiek verbeterd. Proscoop is in meerdere gemeenten/regio’s (o.a. Bronckhorst, Assen, Brummen en Oost-Achterhoek) betrokken bij de monitoring van de POH jeugd. De resultaten van de tussenevaluatie van Oost-Achterhoek zijn nu overzichtelijk gepresenteerd in een infographic.

Jongeren met psychosociale klachten kunnen in meerdere huisartspraktijken in Oost-Achterhoek terecht bij een praktijkondersteuner jeugd. Deze zorgprofessional begeleidt jeugdigen en hun ouders, maar behandelt zelf niet. De POH jeugd voert verschillende consulten uit, schakelt met het voorliggend veld en adviseert de huisarts als er toch een verwijzing naar een jeugdhulpaanbieder nodig is.

Uit de monitoring die Proscoop heeft uitgevoerd blijkt dat een POH jeugd jongeren passende ondersteuning biedt, waardoor in een deel van de gevallen een verwijzing naar jeugdzorg niet nodig is. Daarnaast komt naar voren dat de inzet wordt gewaardeerd en de kwaliteit van zorg voor jeugdigen is toegenomen. Ook wordt het samenspel tussen huisarts en gemeente bevorderd.

Belang van monitoren

Adviseur Kyra Jansing: “De komende periode gaan we ook onderzoeken wat de financiële effecten zijn van de inzet van de POH jeugd. De combinatie van registratiedata, ervaringen van professionals en onderzoek naar de financiële effecten zorgt ervoor dat je waardevolle inzichten creëert om het project bij te sturen.” Het project zal tot 2021 worden gemonitord.

Rol Proscoop

Naast het uitvoeren van de monitoring is Proscoop ook projectleider van de POH Jeugd in Oost-Achterhoek. Voor Proscoop is Kyra Jansing betrokken bij het monitoren en evalueren van het project. Wilma Nijenhuis is projectleider.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer