Geplaatst op: 2 maart 2020

Tussentijdse evaluatie pilot 1,5 lijns palliatieve zorgcoach regio Arnhem en Liemers

Op donderdag 20 februari 2020 kwamen in het Arnhemse zo’n 35 professionals en managers van deelnemende organisaties uit de palliatieve zorg bij elkaar om de tussentijdse resultaten van de pilot 1,5 lijns palliatieve zorgcoach te delen.

Verhalen, ervaringen, casuïstiek, voorlopige onderzoeksresultaten en groepssessies wisselden elkaar in hoog tempo af in een interactief en interessant programma, waarvoor Henk-Jan de Winter en Karin van der Steen (beiden Proscoop) de aftrap gaven. Vervolgens kwamen alle doelstellingen van de pilot hierbij aan de orde.

Buitengewoon waardevol
Zo werden ervaringen van patiënten en naasten gedeeld door Patricia van Mierlo en Hein Aelbers. Hein is als naaste en ambassadeur verbonden aan de pilot en weet als geen ander te verwoorden wat de impact van het hebben van regie, continuïteit en deskundigheid van zorg dichtbij de patiënt is. Zorgbelang heeft een digitale survey gehouden bij patiënten en naasten en presenteerde hiervan de eerste resultaten, waarbij de ervaringen grotendeels erg positief zijn en de meerwaarde van de PZ coach al zichtbaar wordt. “Het contact met zorgcoach was helder en vol met empathie. Voor mijn vrouw en mij buitengewoon waardevol” (een naaste)

De bekostiging van de palliatieve zorg is complex. Chantal Parreira van IKNL gaf een kijkje in de keuken van de in ontwikkeling zijnde betaaltitels en inzicht gegeven hoe de pilot als leertuin hieraan bijdraagt. Hierbij is de zoektocht nog gaande, waar de hiaten in de bestaande bekostiging zitten met deze nieuwe werkwijze en hoe dat kan aansluiten bij de experimentele zorgprestaties die nu beschikbaar zijn voor het project.

Rollen en vaardigheden
Na een korte pauze met hapjes werden ervaringen van professionals gedeeld. Joske Smeets (student HAN) deelde de resultaten van haar onderzoek, waarvoor ze huisartsen en palliatieve zorgcoaches interviewde. “Patiënten en familie vinden het heel prettig dat ze hetzelfde gezicht blijven zien. Je gaat nu nog verder met de patiënt op reis over de muren heen. Dat is een extra taak die ik normaal niet had.” (een PZ coach)

“De PZ-coaches hebben de tijd om met de patiënt uitgebreid op heel veel fronten te kijken wat er speelt of wat er gaat spelen. Als huisarts wil je dat ook wel, maar door gebrek aan tijd staan wij soms te kort stil bij een onderwerp. Dus hun kracht is dat zij systematisch al die doelgebieden nagaan en kijken wat er speelt. Zij gaan er toch dieper op in dan dat ik dat zelf zou doen.” (een huisarts)

Vervolgens zijn door een huisarts en twee PZ coaches twee casussen besproken waarin helder werd dat de rol en vaardigheden die gevraagd worden per casus anders zijn en tijdens het proces ook veranderen. Alle aspecten van palliatieve fase kwamen hierbij aan de orde. Daarnaast zijn voor de professionals zelf communicatie onderling, ook met andere betrokken professionals en elkaar vertrouwen essentieel om de samenwerking rondom de patiënt en de toegevoegde waarde van de palliatieve zorgcoach goed tot zijn recht te laten komen.

Tijdens de twee interactieve sessies werden ervaringen uitgewisseld naar aanleiding van de verhalen, onderzoeksresultaten en casuïstiek en was er aandacht voor wat er nog ontbreekt in de pilot. Hierbij bleven de posters met de onderzoeksresultaten van drie groepen studenten niet onopgemerkt.

Pilot gaat verder
De pilot is nu halverwege en loopt nog door tot de zomer. Ook de komende periode wordt verder onderzoek gedaan op alle doelstellingen. Met veel energie en deskundigheid wordt dus met een grote groep samengewerkt, wat op deze middag en avond weer heel mooi zichtbaar werd. De officiële en uitgebreide onderzoeksresultaten volgen na de pilot.

 

Gerelateerde items

Passende bekostiging voor palliatieve zorg: resultaat na 3 jaar onderzoek

Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekost... Lees meer

Pilot palliatieve zorg-coach succesvol: patiënt ervaart regie en gemoedsrust

Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leve... Lees meer

Passende zorg door inzet van palliatieve zorgcoach

Welke meerwaarde levert een palliatieve zorg-coach (PZ-coach) aan een patiënt? Wat doet d... Lees meer