Geplaatst op: 17 februari 2021

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patiënten lopen om ernstig ziek te worden wanneer zij met het coronavirus besmet zijn. Het algoritme is ontwikkeld door onderzoekers van Amsterdam UMCz. Met het algoritme kan daarnaast de regio ondersteund worden bij het tijdig opschalen van de zorgcapaciteit. De risicoberekening biedt mogelijk ook uitkomst met het identificeren en selecteren van patiënten die voor vaccinatie in aanmerking komen.

Na testfase: regionale uitrol

De komende weken is een testfase waarin 500 huisartsen uit Amsterdam deelnemen, daarna volgt Nood-Holland en Flevoland. Bij voldoende positieve resultaten verdere uitrol in Nederland. Daarbij wordt ook gedacht aan samenwerkingspartners in het werkgebied van Proscoop.

Het algoritme is ontwikkeld door Prof. Dr. RMC Herings en teams van onderzoekers verbonden aan het Amsterdam UMC, LUMC en de Radboud Universiteit.

Het COVID DATA NL consortium is een samenwerkingsverband van Stichting Informatievoorziening van Zorg en Onderzoek (STIZON), Medworq, Stichting Health Base en het landelijk ROS-netwerk (*), in nauwe samenwerking met NHG/Expertdoc en Pharmapartners. Het systeem wordt op dit moment gebruikt voor het uitrollen van een COVID Early Warning Systeem in Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland, op verzoek van Amsterdamse Huisartsen en de Amsterdamse Huisartsenpost binnen de Regionaal Overleg Acute Zorgketen, gefinancierd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ.
(*)ROS Proscoop maakt onderdeel uit van het ROS-Netwerk

Meer informatie