Geplaatst op: 12 november 2020

Van jeugd naar volwassenen GGZ: op zoek naar een goede overstap

Jongeren die in behandeling zijn bij Jeugd GGZ moeten bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd overstappen naar Volwassenen GGZ voor de vervolgbehandeling. Deze overstap verloopt in veel gevallen niet zonder problemen.  Het Netwerk GGZ van het GGZhuis Zwolle beoogt een regionale aanpak om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat jongeren de juiste zorg blijven ontvangen.

De overstap van Jeugd GGZ naar Volwassenen GGZ is het gevolg van het verschil in wet- en regelgeving tussen jongeren tot 18 jaar (Jeugdwet) en jongeren van 18 jaar en ouder (Zorgverzekeringswet). Ook de behandelwijze van de Jeugd GGZ en Volwassenen GGZ verschilt. Binnen de Jeugd GGZ is dit meer integraal. Zo worden ook ouders en het onderwijs betrokken. De behandelwijze in de Volwassenen GGZ is meer gericht op de klacht zelf en de vraag van de jongere. Voor jongeren kan dit een flinke omschakeling betekenen. De jongeren voelen zich onvoldoende voorbereid op de overgang naar volwassenheid.

Ze moeten daarnaast vaak van hulpverlener wisselen maar weten niet goed waar ze terecht kunnen. Deze overgang is een beslismoment en brengt een risico op (ongewenste) uitval met zich mee. Daarnaast zijn er problemen met wachttijden, jongeren kunnen vaak niet gelijk doorstromen, en moet de jongere opnieuw een band opbouwen met een nieuwe behandelaar.

Knelpunten in de regio

Adviseur Rik Meliesie: “Ook in de regio Zwolle worden knelpunten ervaren in de overgang van 18- naar 18+. In de regio Zwolle verkennen we daarom de mogelijkheden voor een nauwere samenwerking tussen jeugd en volwassen GGZ. Om elkaars wensen en gesignaleerde knelpunten te inventariseren hebben we dit najaar een enquête uitgezet. De respons is goed en biedt aanknopingspunten om verder te zoeken naar een gezamenlijke aanpak. Half september hebben we een online bijeenkomst georganiseerd met de aanbieders van zowel Jeugd GGZ en als Volwassenen GGZ. Daarin zijn de uitkomsten van de enquête besproken en is gebrainstormd over oplossingsrichtingen. Alle partijen vinden elkaar in de wens tot vroegtijdige afstemming, consultatie en samenwerking voordat de jongere 18 jaar wordt. In december praten we verder over de concrete invulling en afspraken.”

Rol Proscoop

Rik Meliesie maakt deel uit van het GGZhuis als programma-adviseur en richt zich met name op de ontwikkeling van de multidisciplinaire netwerken. Als onafhankelijk voorzitter en adviseur van de netwerken initieert hij nieuw beleid bij ervaren knelpunten, onderhoudt hij de contacten met de deelnemende regionale partijen en draagt zorg voor de implementatie en monitoring van de samenwerkingsafspraken.

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer