Geplaatst op: 22 juli 2020

Van regiobeeld van Menzis naar HET beeld van de Achterhoek

Op dinsdag 14 juli hebben ruim dertig professionals uit allerlei organisaties op het gebied van zorg en welzijn zich gebogen over ‘het regiobeeld’ dat Menzis in opdracht van VWS in samenwerking met regiopartners heeft opgesteld. Het regiobeeld maakt deel uit van een reeks aan initiatieven die momenteel in de Achterhoek lopen. Gezamenlijk dragen deze initiatieven bij aan het verkrijgen van inzicht in de gezondheid van de Achterhoekers, hun zorggebruik en andere relevante thema’s.

Aan de hand van een presentatie van Menzis werd het regiobeeld toegelicht, waarna de deelnemers zich in groepen verdiepten over
1. de belangrijkste inzichten die er al zijn
2. de belangrijkste vragen die er nog leven
3. de manier waarop we deze vragen in gezamenlijkheid kunnen beantwoorden.

De terugkoppeling bood interessante input. Op korte termijn wordt bekeken hoe het regiobeeld – mede naar aanleiding van de input van de deelnemers aan deze verdiepingssessie – nog meer kan verworden tot HET beeld van de regio. Hiervoor wordt ook meegenomen hoe het regiobeeld nog beter geïntegreerd kan worden in, of aangesloten kan worden op, andere vergelijkbare of aanvullende initiatieven.

Meer informatie

• Presentatie adviseur Proscoop Jantien Heideman over de gezondheid van de Achterhoekers en o.a. hun zorggebruik (download)
• Presentatie Menzis toelichting regiobeeld Achterhoek (download)
• Samenvatting terugkoppeling vragen ‘inzichten nu, vragen die er leven en hoe worden deze vragen beantwoord?’ (download)

Rol Proscoop

Proscoop maakt, in de persoon van Arie Jongejan, deel uit van de Thematafel de Gezondste Regio. Binnen de Thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Adviseurs Wilma Nijenhuis, Jantien Heideman en Welmoed Nijboer zijn, vanuit hun werk voor de regio Achterhoek, betrokken in de bijbehorende overleg- en projectgroepen.

 

Lees ook:

Gerelateerde items

Op de fiets naar geluk en gezondheid in de Achterhoek I werkbezoek Paul Blokhuis

Ontzettend leuk en eervol natuurlijk, zo’n bezoek van de staatssecretaris. Maar hoe doe j... Lees meer

Oncologienetwerken Oost- en West-Achterhoek

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer

Gezondheid van jeugd en jongvolwassenen

Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondhe... Lees meer