Geplaatst op: 1 juni 2020

Vouchers beschikbaar voor ontwikkeling regiobeeld voor Juiste Zorg op de Juiste Plek

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is van start gegaan. Met de voucher kan er expertise ingeschakeld worden voor het ontwikkelen van een regiobeeld, waarin de data voor de regio in kaart worden gebracht. Zo heeft u een goed beeld van de recente stand van zaken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio en sluit de zorg nog beter aan op behoeftes van de inwoners en zorgprofessionals in de regio.

Subsidieregeling JZOJP

ZonMw heeft binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) een subsidieregeling opengesteld waarmee u als (startend) samenwerkingsverband toegang krijgt tot data over uw regio, met behulp van een expertorganisatie. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. De vouchers zijn bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden met daarin (bij voorkeur) gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders en patiënten/burgers. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot9 juli. Lees hier meer over dit programma en deze subsidieregeling op de website van ZonMw.

Regiobeeld

Het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek begint bij een helder beeld van de regio. Om de regionale opgave in kaart te brengen kunt u gebruik maken van een door RIVM ontwikkelde interactieve website. Ook kunt u als samenwerkingsverband met de voucher expertise inhuren die u ondersteunt bij de verzameling en analyse van data. Met een voucher kunt u de expertise van Proscoop inschakelen voor het ontwikkelen van een recent regiobeeld. Als expertorganisatie stellen wij het regiobeeld op met een data-analyse van de regio, waarin onder andere de huidige en toekomstige demografische situatie, gezondheidssituatie en zorgvraag van de regio in kaart worden gebracht. Vervolgens ondersteunen we bij de dialoog over het regiobeeld, waarin de gemeenschappelijke opgave centraal staat. Het doel is om met samenwerkingspartners in de regio vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid de samenwerking vorm te geven. Dit zorgt voor focus, onderbouwing én draagvlak.

Meer informatie

Wilt u weten hoe gezondheid, zorgvraag en aanbod zich ontwikkelen in uw regio? Wilt u met samenwerkingspartners verkennen hoe u daar op kunt anticiperen?
Met behulp van de door ZonMw beschikbaar gestelde voucherregeling kunt u de ondersteuning van Proscoop als expertorganisatie inschakelen om de regio in kaart te brengen. Wij ondersteunen u ook bij het aanvragen van een ZonMw-voucher of adviseren over de voucherregeling.

Proscoop heeft, of gaat vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek regiobeelden ontwikkelen:

Gerelateerde items

Laatste subsidieronde coaching opent op 1 september 2021

Bent u betrokken bij Welzijn op Recept? En wilt u daarin begeleid of gecoacht worden bij ... Lees meer

Subsidieaanvraag gecombineerde leefstijlinterventies voor Arnhem e.o.

Hoe kan een financiële impuls helpen om leefstijlverandering op gang te brengen? Hoe word... Lees meer

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer