Geplaatst op: 26 maart 2020

Waarop letten bij de aanschaf van beeldbellen

De uitbraak van het Covid-19 virus dwingt de zorgsector om digitale zorg in te zetten, en snel ook. Huisartsenpraktijken en -posten, gezondheidscentra, paramedici, psychologen, welzijn en ziekenhuizen worstelen met de vraag: hoe kunnen we digitaal contact met patiënten faciliteren? Mogen diensten als Zoom of FaceTime nou wel of niet, en waar moet ik op letten als zorgprofessional? Proscoop heeft op basis van verschillende bronnen een overzicht gemaakt.

RSO RijnmondNet en de LHV hebben beide een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de aanschaf van beeldbeltoepassingen. Deze vatten wij voor u samen:

Veiligheid en pragmatiek

Een plug & play oplossing is het eenvoudigst om heel snel een start te maken. Denk aan applicaties die al werken en makkelijk te gebruiken zijn door zowel professional als patiënt. Een voorbeeld is het gebruik maken van Whatsapp zoals dat via helpdigitaal wordt toegepast. Wees pragmatisch, maar nood breekt nog geen wet, voldoen aan wettelijke eisen blijft van belang. Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende informatiebeveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen – in Europa. Maar Annemieke Herberigs, communicatieadviseur bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt op 19 maart 2020 in Smarthealth:
‘Wij hebben geen onderzoek gedaan naar bestaande chatsystemen zoals WhatsApp of FaceTime en kunnen dus niks zeggen over welke mogelijkheid het veiligst is. Wat we wel kunnen zeggen is dat we het belangrijk vinden dat het werk ook in deze bijzondere tijden doorgang vindt, zeker ook dat van mensen in de zorg.’ Maak je eigen afweging en maak keuzes die achteraf goed te verantwoorden zijn. In het bericht in Smarthealth staan een aantal nuanceringen genoemd door Herberigs.

Het KNMG geeft het volgende aan:
‘Toepassingen als Skype, Zoom, Hangouts, FaceTime en WhatsApp voldoen niet aan alle beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Het is belangrijk om u bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s die u neemt wanneer u middelen als WhatsApp of FaceTime inzet. Bijvoorbeeld dat de patiëntgegevens op servers van het bedrijf Facebook kunnen worden opgeslagen. Alleen als het écht niet anders kan, kunnen minder veilige oplossingen voor beeldbellen worden gebruikt. Hierbij is het van groot belang de patiënt vooraf te waarschuwen dat de communicatie niet beveiligd zal plaatsvinden. De patiënt moet hiermee hebben ingestemd. Wis ook na elk gesprek de chathistorie.’

Het NHG merkt over veiligheid het volgende op:
‘Belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor een applicatie is de veiligheid. Maak gebruik van toepassingen die voldoen aan strenge veiligheidseisen voor de zorg. Is het gebruik hiervan redelijkerwijs niet mogelijk en is digitaal videocontact toch noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen, dan kan het een individuele afweging zijn om andere communicatiemiddelen in te zetten.’Voor meer informatie lees hier de berichtgeving door het NHG. Dit wordt ook praktisch vertaald naar hoe te handelen als de beeldverbinding tot stand is gekomen.

De Inspectie geeft aan:
‘Voorop blijft staan dat de versnelde introductie van e-health geen bedreiging mag vormen voor de veiligheid van de patiënt. Ook mag er geen gevaar zijn voor de beschikbaarheid en integriteit van de bestaande informatiesystemen die kritisch zijn voor de zorgverlening. Zorgverleners en zorgaanbieders moeten hun overwegingen en beslissingen navolgbaar vastleggen.’Voor meer informatie lees hier de berichtgeving door de Inspectie.

Kosten voor gebruik

Sommige toepassingen zijn momenteel gratis, maar de meeste hebben een abonnementsdienst. Deze kunnen per consult of per maand worden gerekend. Kosten zijn soms ook afhankelijk van het aantal gebruikers die ermee werken. In het overzicht van aanbieders staat welke betaalde diensten momenteel gratis worden aangeboden in verband met de corona-pandemie.

Hoe gemakkelijk is het in gebruik te nemen op dit moment en wat betekent een keuze nu voor later?

Is een dienst te gebruiken door middel van een app, (specifieke) browser of voor alleen iPhone? Of moet er echt een implementatie plaatsvinden in  ICT-landschap van de praktijk? En wat betekent dat voor de patiënt? Is een account noodzakelijk per gebruiker? Welke acties vraagt het van de patiënt?  Denk ook na of je nu een applicatie wilt gebruiken die later ook te gebruiken is naast of in combinatie met een patiëntenportaal of PGO.

Financiering

De regels voor het toepassen van vormen van digitale zorg zijn (tijdelijk) verruimd door de NZA. Zorgverleners kunnen nu het eerste consult met een patiënt ook op afstand doen en declareren bij de zorgverzekeraar. Voor huisartsen geldt in ieder geval dat een videoconsult gewoon wordt vergoed zoals ieder ander consult. Sinds 1 januari 2019 maakt het voor de vergoeding van een consult niet langer uit in welke vorm dit consult plaatsvindt; alleen de duur van het consult is nog bepalend voor de hoogte van de vergoeding.

Tijdelijk gesloten: aanvraag financiële hulp zorg thuis

27 maart 2020 – 13.30 uur – De SET COVID-19 is (tijdelijk) gesloten. Er is sprake van een onvoorziene hoeveelheid aanvragen en het maximum in de (uitbreidings)regeling lijkt al bereikt. Op dit moment bekijken we in overleg met het ministerie van VWS wat mogelijk is om in de behoefte uit het veld te voorzien.
Zodra er meer bekend is informeren we u hierover via deze website. Zie  ook de berichtgeving van de overheid: rvo.nl 

 

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

Tijdens een werkbezoek op 4 november 2021 werden wethouders, bestuurders van zorgorganisa... Lees meer

Special ‘Digitale zorg’; interessante ontwikkelingen in de regio

Digitale middelen worden op verschillende manieren in de zorg ingezet. In de regio zijn m... Lees meer