Geplaatst op: 25 november 2022

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen) en sloot met hen een Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. In deze notitie laat het ROS-netwerk zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken.

De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken. Het ROS-netwerk laat in een notitie zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA.

De ROS’en doen dit, met name, op de volgende werkthema’s van het IZA:

  • Regionale samenwerking (3.2),
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg (3.3),
  • Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ (3.4),
  • Gezond leven en preventie (3.5),
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (3.6),
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling (3.7)

In de notitie Integraal Zorg Akkoord en Regionale Ondersteunings Structuren vindt u een aantal voorbeelden van projecten en initiatieven die de ROS’en begeleiden.

Lees de notitie Integraal Zorg Akkoord en de ROS’en

De ROS’en adviseren en begeleiden zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau. Dit doen zij met partijen als regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), gezondheidscentra, zorgverzekeraars, RSO’s, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en landelijk met verschillende kennisinstituten, systeempartijen, uitvoeringsorganisaties en brancheverenigingen. Binnen het ROS-netwerk wordt kennis van initiatieven, best practices en aanpak actief gedeeld met als doel meer en sneller impact te kunnen maken.

Lees de samenvatting van het Integraal Zorg Akkoord van het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS heeft ook een overzichtelijke infographic gemaakt.

Contact
Wilt u verder praten over één van de thema’s uit het Integraal Zorg Akkoord en onze ROS? Neem contact op met Arie Jongejan.

 

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Integraal Zorg Akkoord

Noodzakelijke transformatie in de zorg   Lees meer

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsid... Lees meer