Geplaatst op: 25 juni 2020

Webinar: Jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)

Hoe kunt u als zorgverlener bij jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten de negatieve spiraal doorbreken? Wat doet aandacht en begrip met deze jongeren? Op dinsdag 7 juli a.s. van 14.00 tot 15.00 uur is er een interactief (gratis) webinar over jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (ook wel SOLK genoemd). Aan het eind van het webinar heeft u inzicht en tools in handen. En weet u hoe door mentale, emotionele of psychologische benadering patiënten (volledig) van deze klachten kunnen herstellen. De organisatie is in handen van Alles is Gezondheid, Emovere, NCJ en Proscoop.

Veel onvoldoende verklaarde klachten

Volgens recent onderzoek gaat circa 40% van alle consulten bij huisartsen over lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring wordt gevonden (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten). Bij sommige medisch specialismen kan dit zelfs oplopen tot 66%. Deze getallen betreffen volwassenen. Voor kinderen en jongeren worden percentages tussen de 15 tot 25% genoemd.

Effectieve hulp wordt bemoeilijkt door onze focus op het biomedisch model, alleen klachten- symptoombestrijding, een gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners en weinig aandacht voor preventie. Het zorgsysteem regeert en het labelen op lichamelijke oorzaken zorgt ervoor dat jongeren met onderliggende mentale- of emotionele problemen in een vicieuze cirkel belanden.

Spiraal doorbreken

De centrale vraag in dit webinar is hoe (zorg)professionals deze spiraal kunnen doorbreken en we de aandacht kunnen verleggen naar het beter leren begrijpen van -de verhalen- van jongeren. Want ook gevoelens en emoties kunnen ziekmakend zijn (en vragen om andere oplossingen). Anders gesteld: hoe kunnen we overmatige diagnostiek en medicalisering verminderen?

Zie Mij Nu

Dit webinar is het startpunt van het traject Zie Mij Nu en markeert tevens de lancering van de gelijknamige website. Hierin vragen de samenwerkende partijen om (maatschappelijk) bewustzijn voor de SOLK problematiek en worden handreikingen geboden om kinderen en jongeren op een andere manier te benaderen en behandelen.

De website www.ziemijnu.nl biedt een serie openhartige verhalen van jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten. Bij elk verhaal zit een boodschap van de jongere voor de gezondheidszorg. Ook vindt u onder elk verhaal reflectie en advies van ‘de zorgprofessional’ (gebundelde respons van verschillende artsen en zorgmedewerkers).

Programma

 Tijdens de webinar komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zijn nu precies die onbegrepen lichamelijk klachten en hoe vaak komt het voor?
  • Wat is het verhaal van jongeren met SOLK? Wat gebeurt er allemaal in je leven?
  • Hoe kunnen we hier op een andere manier naar kijken (dan uitgaan van het fysieke)?
  • Wat de rol is van het kind en gezin, maar vooral ook jouw rol als (zorg)professional?
  • Hoe kunnen we onbegrepen pijn of onverklaarbare klachten voorkomen?
  • Wat mag of moet er veranderen in curatieve of preventieve zin?

Aanmelden?

Deelname aan het webinar is gratis. Aanmelden kan via deze link.

 

Gerelateerde items

Terugblik Eibergen Gezond: Webinar Armoede, schuld en gezondheid

Er hangt een energieke sfeer in de groep rondom Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer