Geplaatst op: 13 mei 2020

Webinars en online-learning voor paramedici over nazorg COVID-19 patiënten

Voor iedereen in de paramedische zorg ziet het werk er momenteel heel anders uit. Deze periode vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen. Vanuit elke beroepsgroep zien we initiatieven die inspelen op deze nieuwe werkelijkheid. De meeste professionals starten inmiddels de werkzaamheden in de praktijk weer op en combineren dit met behandelen via videobellen.

Multidisciplinaire samenwerking van essentieel belang

De meeste websites van de beroepsgroepen houden heel nauwkeurig het laatste nieuws bij over de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is echter verstandig om te bedenken dat juist nu een goede multidisciplinaire samenwerking binnen de (paramedische) zorg en daarbuiten van essentieel belang is.
Er is veel aandacht voor de nazorg van patiënten die – ernstig – ziek zijn geweest van het coronavirus. Patiënten en zorgverleners krijgen bij die nazorg vaak te maken met complexe problematiek.  In de revalidatiefase is samenwerking tussen meerdere disciplines rondom de patiënt voorwaarde om de beste nazorg te bieden.

Webinars nazorg COVID-19-patiënten

Gerelateerde items

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer

Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolg... Lees meer

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels ... Lees meer