Geplaatst op: 26 februari 2021

Welzijn op Recept van start in de Achterhoek

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid en meer. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach.

Eigen Regie

Eigen Regie betekent dat iemand zelf vorm geeft aan zijn leven, dit gaat verder dan zorg alleen. De Thematafel Gezondste Regio wil hierop inzetten en heeft Eigen Regie voor volwassenen en ouderen als één van haar speerpunten gekozen. Welzijn op Recept wordt daarbij gezien als interventie die kan helpen om kwetsbare inwoners van de Achterhoek wat meer kleur in het leven te geven. Daarnaast kan Welzijn op Recept bijdragen aan meer verbinding tussen de zorg en het sociale domein. Dat helpt om niet alleen in termen van ziekte te denken maar steeds meer in termen van (positieve) gezondheid.

Drie doelen

Op verschillende plekken in de Achterhoek zijn voorbereidingen getroffen om met Welzijn op Recept aan de slag te gaan. Proscoop is regionaal projectleider. Er zijn drie doelen geformuleerd voor het project Welzijn op Recept:

1. Meer verbinding tussen zorg en welzijn
De huisartsenvoorziening, gemeente, sociaal team en welzijnsorganisaties kennen elkaar, weten wat de ander te bieden heeft en hoe die te bereiken is, en maken gebruik van elkaars mogelijkheden.

2. Juiste zorg op de juiste plek
Een verschuiving van zorg bij de deelnemers aan Welzijn op Recept, waarbij er minder zorg in het medisch domein wordt geleverd en meer inzet vanuit het sociale domein wordt geleverd.

3. Vergroten zelfregie inwoners Achterhoek
Inwoners die een welzijnsrecept hebben gekregen, ervaren meer regie over hun eigen leven dan voorheen.

Koplopersgroep

Samen met een koplopersgroep van mensen uit gemeenten, welzijn en huisartsenzorg geven we vorm aan Welzijn op Recept in de Achterhoek. Dat doen we in afstemming met het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. In de koplopersgroep werken we als lerend netwerk. We ontwikkelen hulpmiddelen zoals een foldertekst, zoeken zaken uit zoals AVG en gegevensdeling, zetten werkwijzen op papier en organiseren scholing en casuïstiekbespreking. Op het lokale niveau van gemeente of huisartsenpraktijk ondersteunt Proscoop in praktische zin bij het starten met Welzijn op Recept. Hoe kom je als gemeente en huisarts met elkaar in gesprek? Wat zijn de verwachtingen over en weer? Welke werkafspraken maak je met elkaar? De verwachting is dat de eerste welzijnsrecepten medio 2021 worden uitgeschreven.

Impact

Voor huisartsen helpt een welzijnsrecept bij het demedicaliseren, terwijl voor de gemeente en welzijn een nieuwe doelgroep in beeld komt via het welzijnsrecept, en de banden met de huisartsen verstevigd worden. Om inzicht te krijgen in de ervaringen met Welzijn op Recept wordt op zowel lokaal als regionaal niveau stuurinformatie in kaart gebracht. Op individueel niveau wordt gemonitord met behulp van een vragenlijst onder deelnemers van Welzijn op Recept. Daarnaast voeren we een procesevaluatie uit onder professionals.

Starten met Welzijn op Recept?

Wilt u starten met Welzijn op Recept, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Welmoed Nijboer, regionaal projectleider Welzijn op Recept Achterhoek of Kyra Jansing. Ook onze collega Dorien van der Wal is bij Welzijn op Recept in de Achterhoek betrokken.

Meer informatie over Welzijn op Recept

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer