Geplaatst op: 18 september 2018

Gert Klabbers: Wetenschappelijk bewijs effectieve behandelmethode bij bevallingsangst

Ongeveer 10% van de zwangere vrouwen heeft een bovenmatige angst voor de bevalling. De Apeldoornse haptotherapeut Gert Klabbers is in 2012 een wetenschappelijk onderzoek gestart naar het effect van haptotherapie bij bevallingsangst. Onlangs promoveerde hij op dit onderzoek en leverde de richtlijn ‘haptotherapie bij bevallingsangst’ op.

Vertrouwen en bewustzijn

Haptotherapie is een lichaamsgerichte therapie. Er vinden inzichtelijke gesprekken plaats en er worden vaardigheidsoefeningen gedaan voor een juiste perstechniek en het opvangen van pijnlijke weeën. ‘Het is belangrijk dat vrouwen de bevalling durven toe te vertrouwen aan hun eigen lichaam. Haptotherapie helpt om dat bewustzijn te vergroten’, aldus Gert Klabbers.

Ketenzorg

In 2007 nam Gert, samen met verloskundige Rebecca van Gils en gynaecoloog dr. Marieke Paarlberg, het initiatief om een werkgroep te vormen rondom zwangeren met bevallingsangst. Vanuit cliëntperspectief heeft deze werkgroep de afgelopen jaren veel winst geboekt. In Apeldoorn e.o. kijkt men bij bevallingsangst over de grenzen van het eigen vakgebied en is er goede onderlinge communicatie en wordt kennis gedeeld. Vroegdiagnose en doorverwijzing vindt plaats op basis van een gezamenlijk ontwikkeld ‘zorgplan bevallingsangst’.
De werkgroep ‘ketenzorg voor zwangeren met angst voor de bevalling, Apeldoorn e.o.’ bestaat momenteel uit Rebecca van Gils en Liesbeth Post (verloskunde), Gert Klabbers (haptotherapie), Marieke Paarlberg en Claire Stramrood (gynaecologen), Ybeline Walinga (psychologie en EMDR) en wordt ondersteund vanuit Proscoop. Gert heeft vanuit de gehele werkgroep en achterliggende disciplines alle medewerking gekregen bij zijn onderzoek.

Rol Proscoop

Onze adviseur Rudie van den Berg was vanaf het eerste initiatief in 2007 betrokken bij de vorming en oprichting van de werkgroep ketenzorg, en ondersteunde Gert vanuit de werkgroep bij zijn wetenschappelijk onderzoek.

Link naar promotie: Openbare verdediging proefschrift 5-9-2018

Gerelateerde items

Succesvolle implementatie Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg Erbij in het Vechtdal is een pilot om opvoed- en opgroeirisico’s bij zwangeren vroegtijdig ... Lees meer

Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg Erbij in het Vechtdal, een onderdeel van Vitaal Vechtdal, was een pilot om Lees meer

Cijfers, trends en toekomst van de zorg

De ‘Stand van de zorgmarkten 2017’ toont aan hoe de zorg ervoor staat in 2017. Met de belangrijks... Lees meer