Geplaatst op: 20 april 2021

Zorg regionaal sturen op basis van data 

‘Data vormen de basis om succesvolle interventies en transities te versnellen en zo de zorg houdbaar en toekomstbestendig te organiseren. De IJssellandScan, het dashboard van Vitaal Vechtdal en het data-initiatief van de Regionale Zorgalliantie Zwolle zijn voorbeelden van hoe data kunnen worden gebruikt in regionale samenwerkingen’.

Met deze inleiding start een artikel in De Eerstelijns met interessante voorbeelden uit ons werkgebied. Proscoop-adviseur Lisette Kikkert en GGD IJsselland-beleidsadviseur Marja de Jong vertellen over mooie regionale samenwerkingen waar data aan de basis staat  

Starten met bepalen risicogroepen 
Vaak is een klein deel van de populatie verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten. Daarom is het belangrijk om naast de behandeling van specifieke aandoeningen vooral de aandacht te richten op de risico’s van deze aandoeningen. Deze interventies zorgen doorgaans voor grote gezondheidswinst en grote kostenbesparingen. Data helpen om deze risicogroepen te vinden en zo interventies gericht en onderbouwd aan te bieden. Hiervoor zijn landelijke en regionale data te combineren. Daarnaast is met behulp van data te monitoren of interventies en transities daadwerkelijk effectief zijn, en op lange termijn of de populatie gezonder wordt.

Regionale samenwerkingen uitgelicht:

  • Inzicht in gezondheid met de IJssellandScan
    Data spelen een belangrijke rol in integraal inzicht creëren in de gezondheid van de populatie. Dit is bijvoorbeeld gedaan met de IJssellandScan die GGD IJsselland en Proscoop gezamenlijk hebben opgezet. Deze scan brengt voor regio IJsselland alle openbaar beschikbare data op gemeenteniveau bij elkaar. Uitgediept naar leefstijl, gezondheid, sociale omgeving, participatie, leefomgeving, wijk en buurt. In de samenwerking met Vitaal Vechtdal wordt dIJssellandScan  ook gebruikt. Om activiteiten zoals bijvoorbeeld roken en bewegein kaart te brengen. Waarbij we inzicht krijgen of de interventies de juiste mensen bereiken en het beoogde effect hebben. Je ziet nu dat steeds meer regio’s data ontsluiten en regionaal willen sturen op basis van data, zegt Lisette Kikkert.
  •  Domein overstijgend samenwerken met dataplatform van de Regionale Zorgalliantie
    In het netwerk van de Regionale Zorg Alliantie in regio Zwolle (RZA) werken zorg- en welzijnsbestuurders domein overstijgend samen aan een gezondere regio. Het regionaal delen van data is één van de ambities van de RZA. In het data-initiatief participeren ziekenhuis Isala, huisartsenorganisatie Medrie en VVT-aanbieders IJsselheem en IcareOns droomscenario is dat data van alle aangesloten RZA-leden live wordt gekoppeld in een cloudomgeving’, vertelt Kikkert, ‘om in de toekomst inwoners door de hele keten op persoonsniveau te volgen en zo beter te sturen op de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Lees het hele interview in De Eerstelijns >

Rol Proscoop
Informatiemanagement speelt een grote rol in populatiegerichte zorg. Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren met de burger als uitgangspunt. Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom informatiemanagement. Wilt u aan de slag met informatiemanagement, neem dan contact op met één van de adviseurs in uw regio: 

 

De intro van dit bericht is met toestemming van De Eerstelijns overgenomen door Proscoop 

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer