Geplaatst op: 24 augustus 2021

ZWOLLE –  Start Expertisenetwerk voor IBD-patiënt

Dit voorjaar heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van de projectgroep IBD Zwolle. Deze groep omvat op dit moment: MDL- en sportartsen, leidinggevende MDL, IBD verpleegkundig specialist, leefstijlcoach, (psychosomatisch) oefen- en fysiotherapeuten en (medisch) psychologen. Er is waardevolle informatie uitgewisseld onder de zorgprofessionals, over wat zij vanuit hun rol/expertise voor de IBD-patiënt kunnen betekenen. Een succesvolle start van een daadkrachtige samenwerking in het belang van de chronisch zieke patiënt.

3000 patiënten met chronische darmziekte

Ziekte van Crohn en colitis zijn chronische inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel disease, IBD). Binnen het Isala IBD centrum worden 3000 patiënten hiervoor behandeld. Deze darmziekten kennen een onvoorspelbaar verloop. Ervaring uit de praktijk leert ons dat psychosociale en leefstijlfactoren een rol spelen bij de toename van symptomen.

Deels wordt dit ondervangen binnen Isala Klinieken door bijvoorbeeld (psycho)educatie, doorverwijzing naar sportgeneeskunde of revalidatiegeneeskunde. Overige patiënten, dit is verreweg de grootste groep, wordt geadviseerd volgens de principes van positieve gezondheid.

Goede samenwerking met korte lijnen

Als de IBD-patiënt onvoldoende resultaat boekt, is er voor o.a. het verbeteren van de kwaliteit van leven meer nodig. Denk hierbij aan doorverwijzingen naar bijvoorbeeld een leefstijlcoach, psycholoog of fysiotherapeut. Een goede inhoudelijke samenwerking met korte lijnen, waarbij zorgprofessionals gebruik maken van elkaars expertise is noodzakelijk.

De rol van Proscoop

Hierin speelt Proscoop als regionale adviesorganisatie een coördinerende rol. Proscoop zorgt voor de opzet en uitwerking van een multidisciplinaire structuur: hiervoor is op dit moment een patiëntroute en een NAW-lijst van de betrokken zorgverleners. Dit alles met als doel het verbeteren van de zorg voor de patiënten. Dit door het maken van goede samenwerkingsafspraken en korte lijnen.

Waar staan wij nu?

Op dit moment wordt alle uitgewisselde informatie in de praktijk gebracht tussen onder andere de specialisten van Isala Klinieken, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en leefstijlcoaches. De professionals werken met een routekaart, die een adequate doorverwijzing mogelijk maakt.

Evaluatie in het najaar

Begin oktober komen de initiatiefnemers opnieuw samen voor een tussentijdse evaluatie. De werkwijze wordt onder de loep genomen. Daarnaast wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn voor daadkrachtige vervolgstappen. Proscoop houdt u op de hoogte.

 

 

 

Gerelateerde items

Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband Lees meer

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

Ben je vanuit jouw organisatie bezig met Positieve Gezondheid? Ben je benieuwd hoe je dit... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer