Geplaatst op: 16 december 2019

Alina Fazal

Adviseur

“Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony” (Ghandi)

Innovatie en verandering kunnen alleen plaatsvinden als je mensen inspireert en motiveert om in beweging te komen. Samen met mensen – die zich met hart en ziel inzetten in zorg en welzijn – bepalen waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen, geeft mij energie. Door hen te helpen hun ideeën en ambities concreet te maken en hen in hun kracht te zetten (of te houden), wil ik bijdragen aan veranderingen in de praktijk en in de samenleving.

Belangrijk voor mij is de focus houden op waarom we doen wat we doen en van daaruit te bepalen hoe we dat gaan en wat we precies gaan doen. Vanuit Proscoop werken we aan het realiseren van waardegedreven zorg, waarbij ik persoonlijk enorm getriggerd raak door tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan positieve gezondheid. Door te investeren in de voorkant (de CORE van mensen) geloof ik dat we een significante bijdrage kunnen leveren aan een betere gezondheid van mensen, een betere kwaliteit van zorg en lagere kosten van de gezondheidszorg waardoor we kunnen toewerken naar een duurzaam zorgstelsel in alle opzichten.

Samenwerken, verbinden, (domein)overstijgend denken en werken, van een hoog abstractieniveau naar een concrete vertaling en vice versa en ‘out of the box’ denken zijn enkele begrippen die mij als adviseur en als professional kenmerken. Mijn kracht ligt in ontwikkeling, co-creatie, procesbegeleiding, projectmanagement, innovatie en inspireren.

Ik maak deel uit Team Regio Arnhem, dat vooral werkt in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Ik houd me onder andere bezig met innovaties jeugd, GGZ, SOLK en positieve gezondheid.