Geplaatst op: 4 december 2018

Anita Lahuis

Adviseur

‘Een gezond mens heeft wel duizend wensen, een ziek mens maar één’

Deze ene zin, die ik jaren geleden las op een muur in een ziekenhuis, is zo waar en raakt mij nog steeds. Een goede gezondheid is zeer waardevol. En als je toch ondersteuning of zorg nodig hebt, dan hecht je aan goede ondersteuning en zorg, die vindbaar en toegankelijk is, aansluit bij jouw behoefte en verhaal, dichtbij huis. Als programma- of procesbegeleider vanuit Proscoop werk ik daar graag aan! Ik krijg energie van samenwerking met zorgverleners, gemeenten, andere partijen en inwoners, dwars door en over domeinen en disciplines heen.
Het integraal denken en werken ben ik gewend. Ik heb jarenlang gewerkt als adviseur wonen-welzijn-zorg aan het langer en weer thuis wonen van senioren, mensen met een beperking of psychische stoornis.

Bij de start van een programma of project vind ik het belangrijk om samen het vraagstuk scherp te krijgen. Vanuit dit gezamenlijke vertrekpunt kunnen wij met elkaar de aanpak bepalen. Ik hecht er aan dat in het proces ruimte is voor ieder om vanuit zijn/haar eigen belangen en rol inbreng te leveren, er onderling verbinding tot stand komt en de afspraken ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Ik ben betrokken, verbindend, pragmatisch en resultaatgericht.

Bij Proscoop werk ik in de regio Apeldoorn-Zutphen-Achterhoek, met focus op regio Apeldoorn (gemeenten Apeldoorn en Epe en de kern Eerbeek).
Heeft u een idee, vraag of wilt u kennismaken? Ik hoor het graag!

werkdagen: ma | di | wo | do