Geplaatst op: 2 augustus 2017

Anniek Appelman

Adviseur

Verbinden – Met passie en ambities, met mensen en organisaties, met (spel)regels en afspraken
Doorzien en doen – Om aan de slag te gaan met vraagstukken en te ervaren wat beter kan en gaat

Dit zijn voor mij twee belangrijke motto’s om met mensen aan ontwikkeling voor betere zorg te werken.
Nergens staat het stil dus ook niet in het zorgveld. Als u een vraagstuk heeft dan ondersteun ik u graag om wensen en ideeën te verwezenlijken. In allerlei vraagstukken (samenwerking, inefficiënte zorgprocessen of bedrijfsvoering….) zie ik het telkens weer de uitdaging om te helpen doorzien wat voor betrokkenen nodig is. Dat kan enerzijds inhoudelijk zijn namelijk helder krijgen van het wat (wil je veranderen), het waarom (welk probleem wil je oplossen, wat is het maatschappelijk belang en wat zijn de belangen voor betrokken personen en organisaties) en het hoe (de acties en randvoorwaarden). Wat nodig is kan (anderzijds) ook gaan over ondernemerschap, leiderschap en onderlinge samenwerking in teams of netwerken. Dit is een belangrijke voedingsbodem om met daadkracht en plezier het werk te doen en te werken aan verbeteringen in de zorg. Dat krijgt in projecten dan ook mijn aandacht en vanuit Proscoop besteden we hier specifiek aandacht aan met workshops en (team-)coaching onder het label ‘De Gezonde Praktijk’.

Ik heb een brede interesse en ben betrokken (zoom in op de inhoud om die goed te willen begrijpen), analytisch en praktisch (praktische oplossingen en concrete vervolgacties afspreken of uitwerken in actie-/projectplannen zodat men er goed mee aan slag gaat). Helderheid en zorgvuldigheid staan bij mij hoog in het vaandel.

Naast adviseur ben ik ook teamcoach en personal coach. Wilt u reflecteren op zaken in uw eigen werk of wilt u samenwerking in uw team verbeteren? Ik kom graag in contact met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

werkdagen: ma | di | wo | do (ochtend)