Geplaatst op: 19 juli 2018

Carien Alingh

Adviseur

Samenwerking is de sleutel tot succes

Samenwerking tussen zorgverleners en tussen de zorg en het sociaal domein is cruciaal om veilige, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg te (blijven) leveren. Ik ben gedreven om passende oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Hoe voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden als zij zorg of ondersteuning nodig hebben? Hoe kunnen we professionals faciliteren om hun werk elke dag zo goed mogelijk uit te voeren? En hoe realiseren we een netwerk rond de patiënt waarin integraal wordt samengewerkt door formele en informele zorgverleners en door professionals uit de zorg en het sociaal domein, zodat iedere burger dichtbij huis, goede en passende zorg kan krijgen?

Als onderzoeker werkte ik aan mijn promotieonderzoek naar veiligheidsmanagement binnen Nederlandse ziekenhuizen. Ik zet mijn analytische vaardigheden nu graag in om trends en ontwikkelingen in de zorg inzichtelijk te maken en samen met u mogelijke knelpunten te identificeren en tot gerichte oplossingen te komen. Ik vind het een uitdaging om continu te kijken hoe we processen kunnen optimaliseren; het kan immers altijd beter. Mijn expertise ligt in het uitvoeren van gerichte analyses, het creëren van draagvlak en het begeleiden van processen. Door met alle betrokkenen in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden, wordt de zorg steeds een beetje beter.

werkdagen: ma | di | wo | do