Geplaatst op: 21 februari 2022

Deirdre van Akkeren

Adviseur

Gezondheid is meer dan ziekte en zorg

Hoe ondergaat gezondheid een gedaantewisseling die ook blijvend is? Wat gaan we echt anders doen? Waar liggen de kansen voor een gezonder leven? Dit zijn voor mij boeiende vraagstukken.
Als diëtist heb ik mij jaren ingezet voor de gezondheid van individuen. Vanuit de master Innovatie in Zorg en Welzijn ben ik mij meer bezig gaan houden met strategie en beleid, geïntegreerde zorg en verandermanagement.

Hoe kunnen innovaties en zorgtrajecten worden ontworpen die optimaal aansluiten bij de wensen van de cliënt? Ik hecht daarom veel belang aan cliëntenparticipatie. Het gaat hierbij om het betrekken van cliënten en patiënten bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen.

Het zal geen verrassing zijn dat ik veel affiniteit met leefstijl en preventie heb. De oplossing voor veel gezondheidsproblemen is mijns inziens echter vaak in het sociaal domein vinden.
Net als Proscoop vind ik het belangrijk dat de omslag naar een brede kijk naar gezondheid op gang komt en kan ik mij vinden in de benadering van Positieve Gezondheid.

Als adviseur hou ik mij graag bezig met strategische vraagstukken en lever ik een bijdrage aan domein overstijgende samenwerking. Ik ondersteun programma’s en projecten in de regio Drenthe en Flevoland.

Werkdagen: maandag t/m donderdag

LinkedInprofiel