Geplaatst op: 2 februari 2021

Dorien van der Wal-Pardijs

Adviseur

‘Life is not about waiting for the storm to pass. It’s about learning how to dance in the rain’

Het verbinden en activeren van mensen en groepen is iets wat mij altijd erg aanpreekt. Samen gelijke doelen stellen en najagen. Het motiveert mij om mensen bij elkaar te brengen in energievolle samenwerkingen. We doen het uiteindelijk voor de eindgebruiker. Daarom vind ik het belangrijk dat ook zij bij de samenwerking worden betrokken. Dat doe ik door veel contacten te maken, mensen op te zoeken, bij elkaar te brengen en vooral het doel helder te krijgen met elkaar. Juist omdat ik als Proscoop-adviseur geen organisatiebelang heb, werk ik makkelijker met partijen naar een gezamenlijk doel. De nieuwe visie op (gezondheids)zorg maakt het duidelijk dat we de zorg niet meer als losse stukjes kunnen zien, maar dat het gaat om het geheel.

Ik werk als adviseur in de regio Apeldoorn, Zutphen en de Achterhoek. Ik word enthousiast van de verbindende rol die ik daarbij mag innemen. Mijn ervaring bij de gemeente en in de zorg helpt om deze verbindende rol goed in te vullen. Het is de kunst om uit bezwaren vanuit randvoorwaardelijke zaken zoals financiering en organisatiebelangen te kunnen stappen. Als dat niet mogelijk is zoek ik waarin partijen elkaar dan wél vinden.

Ik zet me bij Proscoop volop in om mensen en organisaties te verbinden. Daarbij vind ik het belangrijk om niet achterover te leunen, maar actief te zijn en binnen huidige kaders toch succesvolle samenwerkingen neer te zetten.

Werkdagen: maandag – dinsdag – donderdag