Geplaatst op: 2 augustus 2017

Elisabeth Floor

Adviseur

‘… samen kom je verder…’

Na 16 jaar als verloskundige in Noord Drenthe te hebben gewerkt, ben ik in 2009 gestart als adviseur in de regio Drenthe en Flevoland. Hierdoor kon ik mijn visie en intrinsieke motivatie breder inzetten; toewerken naar een betere gezondheid van de burger, met een door de burger ervaren goede kwaliteit van zorg, tegen betaalbare kosten. Ik probeer dat te bewerkstellingen door enerzijds het leggen van verbindingen, het organiseren van domein overstijgende samenwerking binnen de medische zorg en tussen zorg en sociaal domein (welzijn). Ondersteuning en zorg die goed aansluit bij de wensen en behoeften van de burger, bij voorkeur in co-creatie met die burgers! Anderzijds door het inspireren van zorgverleners om het anders te doen. Liefst niet probleem gestuurd, maar perspectief gestuurd vanuit het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij is samenwerking voor mij geen doel, maar een middel om de zorg en andere hulpverlening in de buurt van de burger goed te organiseren en toegankelijk te houden.

Goede zorg kan je nooit monodisciplinair bieden. Ik zie mijn werk als smeerolie; niet altijd zichtbaar, maar als de smeerolie ontbreekt, mis je het en komt er geen beweging in. Ik ga op zoek naar waar energie zit, naar doorwaadbare plaatsen, leg verbindingen en inspireer mensen om breder te denken dan vanuit hun eigen context om vervolgens te komen tot een gezamenlijke ambitie en een concreet plan.

werkdagen: ma | di | wo | do