Elsbeth Jansen

Adviseur

Vanuit het bedrijfsleven ben ik ongeveer 10 jaar geleden bij toeval in de zorgsector beland. Een sector die enorm in beweging is en impact heeft in alle lagen van de maatschappij. Maar hoe houden we de zorg betaalbaar, efficiënt, populatiegericht en bovenal toegankelijk?
De zorgsector ontwikkelt zich in rap tempo, al dan niet ingegeven door de overheid, en er zijn steeds meer spelers betrokken. Spelers, zoals gemeenten, die door stelselwijzigingen (mede) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van zorg. Bij Proscoop probeer ik mijn ervaring in de tweede en eerste lijn en het sociaal domein in te zetten. Door deze domeinen te verbinden en goede (werk)afspraken te maken. Ik probeer het verschil te maken door oog te hebben voor ieders professionaliteit, voor zorgvernieuwingen en de verschillende belangen van de stakeholders.

werkdagen: di | wo | do