Geplaatst op: 9 juli 2020

Evelien Wichers Schreur

Adviseur

‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid’ (Albert Einstein)

Na meer dan 13 jaar ervaring op te hebben gedaan met projectleiding en vervolgens directeurschap binnen het voortgezet speciaal onderwijs, heb ik onderwijsland ingeruild voor de wondere wereld van de zorg. Vanuit het speciaal onderwijs is ‘denken in mogelijkheden’ een onderdeel geworden van mijn ‘zijn’.

Ik ben gedreven om vanuit een heldere visie en ambitie, met belanghebbenden een strategie te bepalen, kansen te zien en met de juiste inspanningen doelen te bereiken. Door vanuit verbinding op zoek te gaan naar kansen, wil ik graag samen met u een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de zorg, of liever gezegd aan de ontwikkeling van positieve gezondheid.

Een centrale vraag daarbij is: Hoe houden we mensen gezond? En mocht er toch zorg nodig zijn: Hoe behouden en/of verbeteren we kwalitatief goede zorg waarin de burger centraal staat?

Het is mijn wens om samen met u ‘aan de voorkant’ mee te werken aan het bouwen van een ‘gezonde’ samenleving waarin de burger binnen zijn mogelijkheden de regie behoudt. Ik zie het als een uitdaging om vanuit mensgerichte visie, professionals aan elkaar te verbinden en daarmee passende zorg te bewerkstelligen.

In verbinding met alle betrokkenen werk ik graag mee aan een zorgstructuur die toekomstproof is; Een zorgstructuur waarin vanuit holistische mensvisie over domeinen heen wordt gekeken en organisaties elkaar weten te versterken. Vanuit anders denken, naar anders doen!

werkdagen: ma | di | wo | do