Hendrik-Jan Hop

Adviseur communicatie en scholingsbureau

De rode draad in mijn werk is het bij elkaar brengen van mensen. Met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en samen innoveren. Proscoop heeft als ROS een unieke plek in het zorgveld. De eerste lijn versterken; daar draag ik graag aan bij.

De titel ‘Scholingsbureau’ dekt eigenlijk niet langer de lading van wat wij allemaal doen. Om de eerste lijn te versterken en samenwerkingen te stimuleren, organiseert Proscoop bijeenkomsten, workshops en symposia. Samen met de adviseurs ben ik verantwoordelijk voor een aantrekkelijk en actueel aanbod dat aansluit bij wat de mensen in het veld willen.
Eigentijdse thema’s als Triple Aim, populatiegericht werken en de omgang met data, geven we een prominente plek in ons aanbod. Tegelijk richten we ons met De Gezonde Praktijk op de zorgondernemer die naast het zorginhoudelijke werk tegenwoordig ook allerlei andere vraagstukken op zijn bord krijgt.

werkdagen:  di | wo | do | vr