Geplaatst op: 2 augustus 2017

Henk Bloten

Adviseur

‘Organisaties helpen gezondheid te organiseren’

Een van de uitdagingen voor de toekomst van BV Nederland is het zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en plezier houden in het leven. Gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol maar ook de kosten.
De individuele zorgprofessional kan niet alleen zorgen voor meer gezondheid.  Waar nodig moet samen gewerkt worden met andere zorgprofessionals, met professionals buiten de zorg en last but not least met de burger zelf.

Mijn inzet als adviseur bij Proscoop is het verbinden van de verschillende domeinen: zorg, gemeente, sport, werk en school. Partijen uit deze domeinen zijn samen in staat te zorgen voor meer gezondheid van de bevolking. De onderwerpen preventie en inzet van technologie zijn hierbij van belang. Deze onderwerpen gaan me aan het hart omdat het van de positieve gedachte uitgaat dat iedere persoon invloed kan uitoefenen op de eigen gezondheid. Voor meer gezondheid is echter meer nodig dan een aanpak gericht op het individu.  Wat ik toevoeg is het met organisaties samen organiseren van een gezonde context waarin mensen kunnen opgroeien, naar school gaan, werken en ontspannen.  In het samenwerken is het beschikken over een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de populatie essentieel. Deze analyse vormt de basis om bij de situatie passende interventies in te zetten.

werkdagen: ma | di | wo | do | vr