Geplaatst op: 21 februari 2022

Henk-Jan de Winter

Adviseur

Wie de bestemming kent, vindt de weg ernaar toe.

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij de druk op de zorgsector steeds groter wordt. De zorg bevindt zich middenin een transformatie. Logisch ook, want het is eigenlijk een nogal kromme gedachte: je wilt een gezonde samenleving… en tuigt een systeem op dat is gebaseerd op ziekte. Bovendien een systeem, dat is georganiseerd in allerlei silo’s. Dit maakt samenwerken binnen netwerken en andere verbanden ingewikkeld, terwijl hier de meeste vooruitgang is te boeken.

Het roer gaat om, we transformeren naar een maatschappij, waar gezondheid meer centraal staat. Het concept Positieve Gezondheid kan ons helpen, om deze beweging kracht en voeding te geven. Dit gaat echter niet vanzelf, een belangrijke pijler is preventie; wat we nodig hebben is de bestaande organisatie en silo’s te ontstijgen en vanuit verbinding van preventie, sociale cohesie, welzijn en zorg samen te werken aan een gezonde samenleving. Belangrijk daarin is op een andere manier naar gezondheid kijken. Niet bestrijden van ziekte moet centraal staan, maar het in een regionaal netwerk zorg, welzijn en preventie koppelen, connecties leggen en werelden aan elkaar verbinden.

Als adviseur ben ik breed inzetbaar op samenwerkingsvraagstukken, altijd op zoek naar oplossingen, creëren van draagvlak, samengaan voor het beste resultaat voor de inwoner in de regio. Als ervaren project- en programmaleider houd ik me graag bezig met vraagstukken op strategisch niveau, waarbij mijn achtergrond als verpleegkundige mij goed helpt om de dagelijkse praktijk goed te blijven begrijpen en meenemen in de oplossingen.

Ik ben o.a. betrokken bij:

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag