Geplaatst op: 16 mei 2018

Jantien Heideman

Adviseur

‘Meer dan de som der delen’

Waar ik warm voor loop, is verbinding leggen tussen mensen, organisaties en domeinen. Dat doe ik door ontwikkelingen en kansen in de regio te signaleren, met elkaar in verband te brengen en in een breder perspectief te plaatsen. Om samen met de regio te zoeken hoe nieuwe en bestaande initiatieven elkaar versterken, zodat de uitkomst meer wordt dan de som der delen.

Ik haal inspiratie uit mooie voorbeelden van projecten en programma’s in de regio van Proscoop, maar zeker ook uit voorbeelden elders in het land. Ook landelijke ontwikkelingen bieden kansen voor mooie regionale initiatieven. Ik moedig het aan om samen met de regio te werken aan een aanpak waar alle partijen enthousiast van worden en samen voor willen gaan.
In alles wat ik doe, vind ik het belangrijk ook stil te staan bij het ‘waarom’:

  • Waarom doen we wat we doen?
  • Welk doel streven we na?
  • Hoe creëren we meer dan de som der delen?

Dit zijn sterke vragen die ons helpen om – soms kleine – stappen te zetten, focus te houden en tussentijdse veranderingen of verbeteringen te doen, om daarna weer door te gaan met de volgende stap.
Dat is het informatiemanagement dat ik inzet om samen mooie resultaten te halen, die we als regio mogen vieren!

werkdagen: ma | di  | do | vr (ochtend)