Geplaatst op: 21 januari 2021

Karlijn de Vries

Adviseur

‘Don’t hate what you don’t understand’ (John Lennon)

De zorgsector is volop in beweging. Dit vraagt om verandering, maar bovenal ook om samenwerking. Als adviseur zet ik mij in om verbindingen te leggen, dialoog te faciliteren en partijen te verbinden.

Als partijen, van binnen en buiten de zorg, met elkaar samenwerken rondom én met de inwoners, ontstaan er veranderingen die er toe doen. Hierbij vind ik het belangrijk om het gezamenlijk vertrekpunt scherp te krijgen en dit te onderbouwen met informatie. Samen kijken we naar landelijke en regionale trends, ontwikkelingen in het zorglandschap, mogelijke knelpunten en de verschillende belangen en organisatiedoelen. Dit alles weegt mee en maakt dat er duidelijkheid ontstaat, zodat er weloverwogen keuzes worden gemaakt.
Ik help de samenwerkende partijen in dit traject, want gezamenlijke, onderbouwde keuzes maken dat de samenwerking door alle partijen wordt gedragen. Daarbij heb ik niet alleen oog voor ‘harde’ data, maar juist ook voor het verhaal achter de cijfers.

Ik krijg energie van projecten en programma’s waarin de krachten worden gebundeld en waar gezamenlijk gewerkt wordt aan gerichte oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij de verwachtingen en wensen van de burger. Ik geloof erin dat we op zó de zorg daadwerkelijk verbeteren en ik vind het een voorrecht om hier – samen met u – een bijdrage aan te leveren!

werkdagen: ma / di / do / 8.30 – 12.30 uur