Geplaatst op: 16 juni 2020

Maaike Rijpma

Adviseur

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.” – H. Jackson Brown Jr.

De ontwikkelingen in de zorg vragen om verandering. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden en vaker chronische ziektes hebben, maar ook vanwege de nieuwe visie op gezondheid waarbij gekeken wordt naar het grotere geheel. De aan- of afwezigheid van ziektes is slechts een onderdeel van gezondheid, daarnaast worden psychische en sociale aspecten steeds belangrijker. De uitdaging voor de toekomst is: zorgen voor goede en betaalbare zorg. Ik denk dat zorgen voor goede samenwerkingen één van de belangrijkste oplossingen is. Hierbij moet gezamenlijk het streven zijn beter aan te sluiten bij de behoefte van de mens. Kijken naar het geheel in plaats van eigenbelang voorop stellen.
De aanpak van populatiegerichte zorg die bij Proscoop gebruikt wordt sluit hier helemaal bij aan.

Sinds april 2020 ben ik werkzaam als adviseur bij Proscoop in het team Zwolle, Salland en Vechtdal. Met mijn achtergrond als zorgverlener (fysiotherapeut) en mijn opgedane kennis tijdens de master “Health Science”, hoop ik bij te dragen aan deze veranderingen in de gezondheidszorg. Het samenbrengen van mensen en streven naar een gezamenlijk doel zie ik als mooie uitdaging. Hierbij vind ik het belangrijk dat er naar de burger geluisterd wordt, en deze ook actief betrokken wordt in de samenwerking. Daarnaast is het van belang dat er domeinoverstijgend gekeken wordt naar oplossingen. Vanuit mijn master heb ik geleerd dat data een mooie ondersteunende rol kan hebben in het uitvoeren van projecten. Data geeft veel inzichten, het laat zien waar de kansen liggen en geeft weer of we uitdagingen effectief aanpakken.

Ik hoop dat ik, met al mijn enthousiasme, de komende periode steeds meer projecten kan oppakken waarbij nieuwe duurzame samenwerkingen worden gerealiseerd. Waarbij we vooral kijken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

werkdagen: ma | di | wo| do