Geplaatst op: 2 augustus 2017

Marja Ooms

Coördinator scholingen en bijeenkomsten

‘Vernieuwen en ontwikkelen!’

Het (mede) ontwikkelen, organiseren en coördineren van met name multidisciplinaire scholingen en bijeenkomsten voor de eerstelijnszorgaanbieders in de regio’s van Proscoop, voel ik mij als een vis in het water. Hiervoor contacten leggen, afstemmen met verschillende disciplines en professionals, is functioneel om kwalitatief goede bijeenkomsten en scholingen te kunnen organiseren. Denk hierbij aan het cursusaanbod vanuit de Gezonde Praktijk, Symposia Geboortezorg, Compagnonscursus, SOLK-bijeenkomst, bijeenkomsten Wijkverpleegkundigen, Eerstelijnsdag.

Al vele jaren heb ik ervaring in deze functie, die door de nieuwe ontwikkelingen in de zorg, voortdurend in beweging is. Dat geeft veel variatie in mijn werkzaamheden en daarmee ook veel werkplezier.

werkdagen: ma | di | wo (ochtend) | do