Geplaatst op: 16 mei 2018

Melissa Davina

Adviseur

“Doelgericht, samen voor een gezondere toekomst” 

Ik zet me, vanuit mijn ervaring met leefstijl en welzijn, voor Proscoop in om samenwerking op gang te brengen en houden die burgers stimuleert zelf aan de slag te gaan. Ik geloof in een positieve benadering van gezondheid, die verder reikt dan alleen de fysieke gezondheid. Daarvoor is samenwerking initiëren en organiseren in de regio van groot belang.

Ik vind het belangrijk dat (zorg)professionals meer focussen op de vraag achter de vraag. Daar ligt vaak de oorzaak van gezondheidsproblemen en kansen voor oplossingen die beter aansluiten bij de burger. De beste aanpak is populatiegericht, in de vorm van een slim functionerend netwerk. Georganiseerde burgerinitiatieven – alsmede de burger en zijn sociale omgeving – hebben daar ook een belangrijke rol in. Ik lever graag mijn bijdrage aan de opbouw van een dergelijk netwerk. Uiteraard samen met alle betrokken partijen in de regio. Daar is een gezamenlijke koers en een scherpe visie voor nodig.
Ik help partijen de visie (verder) te ontwikkelen en in de gaten te houden, prikkel ik partijen om buiten de eigen kaders te denken, leg ik contacten en verbindingen binnen en buiten samenwerkende partijen. Zonder het doel uit het oog te verliezen: een concreet en functioneel netwerk. Want toekomstbestendige samenwerking draagt bij aan een toegankelijke vorm van zorg en welzijn voor alle burgers.

Ik maak deel uit van het team, dat vooral werkt in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

werkdagen: ma | di | wo| do