Monique Schmidt

Adviseur

‘Bruggen slaan van strategie naar succes op de werkvloer’

Mijn persoonlijke drijfveer ligt bij het organiseren van de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Daarmee maken we mogelijk dat in de toekomst onze zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar blijft. Ik vind het een grote uitdaging om de zorg daadwerkelijk te optimaliseren en vernieuwen. Verandering laat zich niet top-down, binnen één organisatie of domein én zonder de mening van de burger afdwingen. Er is meer nodig om ingesleten visies en werkwijzen aan te passen.

De veranderingen die in het zorg- en welzijnslandschap gaande is, inspireert mij. Het is, vind ik, een grote uitdaging om de zorg daadwerkelijk te optimaliseren of vernieuwen. Om vaak ingesleten werkwijzen aan te kunnen passen is meer nodig. Dagelijks kan je via allerlei kanalen zien en horen wat er al uitgedacht en ontwikkelt is door professionals in samenspraak met hun patiënten. Er liggen al zoveel mooie praktische voorbeelden die kleinschalig blijven, maar waar niet iedereen in de regio van profiteert. Dat stimuleert mij om ideeën, professionals, inwoners en organisaties met elkaar te verbinden, domein overstijgende samenwerking te organiseren en interventies goed te laten aansluiten bij de regio en zijn inwoners.
Het is daarbij belangrijk om steeds de focus op de praktische kant te leggen en de vertaling naar de werkvloer, naar het dagelijks handelen van de professionals te faciliteren. Aansluiting zoeken tussen strategie en werkvloer. Niet alleen maar praten maar ook doen.

Ik ben er van overtuigd dat nieuwe visies en werkwijzen hun weg vinden, mits we de inwoner goed betrekken en de zorgverlener op praktisch wijze steunen bij deze implementatie. Zo realiseren we verandering in alle lagen van de zorg, dicht bij de inwoner.
Kortom de brug slaan van strategie naar een succesvolle uitwerking op de werkvloer.

werkdagen: ma | di | wo | do