Geplaatst op: 2 augustus 2017

Roeline van Driel

Adviseur

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them (A. Einstein)

Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop we met onze gezondheid en de gezondheidszorg omgaan niet houdbaar is. Het aantal chronisch zieken neemt toe, kosten nemen toe en er zijn steeds minder mensen die in de zorg werken. Het moet anders en de vraag is ‘Hoe moet het anders?’.

Voor mij is helder dat we bereid moeten zijn écht anders te kijken en anders te handelen. Immers: zoals Einstein aangaf: ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’. Gelukkig zijn er vele mooie initiatieven die vanuit ‘anders kijken & anders doen’ vertrekken. Ik mis daarin vaak de dieperliggende vraag: ‘Hoe kan iemand gezond blijven?’. Dat lijkt eenvoudige vraag, toch is het antwoord minder eenvoudig dan dat het op het eerste gezicht lijkt.

We gaan er vaak vanuit dat een virus of bacterie de oorzaak is van ziekte. Of dat er in het lichaam iets kapot is of niet meer goed functioneert. Maar is dat wel zo?
Er zijn situaties die bij deze oorzaken vraagtekens zetten. Bij mensen met SOLK, chronische pijn of onbegrepen klachten bijvoorbeeld, blijkt er vaak in het lichaam niets mis te zijn en ligt de oplossing elders. Ook wordt steeds helderder dat thema’s zoals armoede en eenzaamheid een grote impact hebben op gezondheid en ziekte. Ja zelfs op het aantal jaren dat iemand korter of langer leeft. Ik zie de samenhang en zet me daar – samen met anderen en over de domeinen heen – graag voor in.

Mijn aandacht en interesse gaat uit naar de thema’s en initiatieven die zich richten op gezondheid en toekomstbestendige gezondheidszorg.
Met mijn kennis en ervaring denk ik daar een goede bijdrage aan te leveren. Opgeleid als ergotherapeut en met kennis van de bedrijfskunde werkte ik in verschillende werkvelden binnen de zorg. Dit in diverse rollen; als zorgprofessional, leidinggevende, beleidsmedewerker/adviseur, als voorzitter van de Cliëntenraad en lid van de Raad van Toezicht van een landelijke beroepsvereniging. Sinds 2007 werk ik met veel plezier als adviseur in het boeiende ROS-werkveld, en momenteel vooral in de regio’s Zwolle, Salland en Vechtdal.

Wilt u zich ook inzetten voor toekomstbestendige gezondheidszorg? Ik ga graag met u in gesprek!

werkdagen: ma | di | do