Sjoukje Kruisselbrink

Adviseur

‘Over domeinen heen’

Hoe maken we de zorg in Nederland nog beter? Door goed naar patiënten te luisteren en door verbindingen te leggen tussen ziekenhuis, eerstelijns zorg en welzijn. Deze elementen vormen een rode draad in mijn werk als adviseur.

Het project Reduceren Heropnames COPD is hiervan een voorbeeld. In dit project werken zorgprofessionals uit eerste en tweede lijn samen aan betere begeleiding van patiënten bij de overgang van ziekenhuis naar thuis. Uit panelgesprekken met COPD patiënten nemen we de punten mee, die hierbij voor patiënten van belang zijn.

Mijn rol als projectleider of adviseur: mensen bij elkaar brengen, de juiste vragen stellen, knelpunten analyseren en vertalen in oplossingen, zorgen voor gezamenlijke afspraken en concrete resultaten. Ik ben helder en verbindend, met oog voor grote lijnen en aandacht voor ieders inbreng.

Werktijden: ma |di | do – 8:30 – 17:00 uur en vr – 8:30 – 15:30 uur