Digitale zorg

Digitale zorg is een waardevolle aanvulling. Hoe gebruiken we de kansen die digitale middelen de zorg bieden? Wat is er al en wat hebben we nog nodig? Hoe maken we die digitale zorg toegankelijk en welke partijen spelen daarbij een rol? Om de zorg betaalbaar te houden is toepassen van digitale zorg nodig. Zeker nu de groep ouderen steeds groter wordt en het aantal chronisch zieken toeneemt.

Digitaal het nieuwe normaal

Digitaal wordt stap voor stap het nieuwe normaal en gaat verder dan gegevensuitwisseling. Zo kan technologie ouderen en chronisch zieken helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Wij realiseren ons dat daarvoor de randvoorwaarden, gegevensuitwisseling en de samenwerking voor op orde moet zijn.
De overheid (zie landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024) stimuleert de regio’s om het onderwerp e-health expliciet onderdeel te maken van hun lokale aanpak van gezondheidsvraagstukken.

Zorg is en blijft mensenwerk

De stapsgewijze aanpak vraagt aandacht voor randvoorwaarden. Zo moet er goede digitale ondersteuning zijn zodat de burger zelf de regie houdt. De gegevensuitwisseling moet duurzaam geregeld zijn en alle betrokken partijen moeten het eens zijn over de taal waarin de gegevens worden uitgewisseld. Daarnaast is de samenwerking tussen zorg en publieke domeinen essentieel. Met een kloppende regionale of lokale samenwerking lukt het de implementatie van digitale zorg naar een hoger plan te brengen.

Digitale zorg in de zorgpraktijk

Wilt u digitale zorg (meer) gaan toepassen in uw zorgpraktijk of organisatie? Bent u op de hoogte van de wettelijke en gewenste aanpassingen die dit met zich meebrengt? Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt? Welke risico’s brengt het toepassen van digitale zorg met zich mee? Deze vragen, én meer, spelen op wanneer u zich als praktijkhouder of zorgverlener buigt over het toepassen van digitale zorg in de eigen praktijk. Proscoop heeft het toetsingskader verwerkt in een handige quickscan waarmee u een beeld krijgt in welke mate uw organisatie voldoet aan de criteria van de inspectie. Het is een (niet gevalideerde) toets om na te gaan of u/uw praktijk aan de eisen van de inspectie voldoet. Ga hier naar onze quickscan.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, de duurzame inzet van gegevensuitwisseling en de implementatie van digitale middelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering.

  • Wilt u aan de slag met digitale zorg, neem dan contact op met één van de adviseurs in uw regio of met Anita Lahuis.
  • Wilt u zelf ontdekken of uw praktijk voldoet aan de criteria van de inspectie? Ga hier naar onze quickscan.

Gerelateerde items

Lancering van website oncologienetwerken Achterhoek

Mensen met kanker krijgen steeds vaker (na)zorg binnen de eerste lijn. Oncologische netwe... Lees meer

28 oktober 2020 – 1e Verdiepende Masterclass Informatiemanagement ‘Populatieanalyse’

Steeds meer organisaties in de samenleving willen gezamenlijk de gezondheid van een doelgroep of ... Lees meer

2 november 2020 – Online bijeenkomst ‘InZOOMen op psychosociale ondersteuning bij oncologische patiënten

De rol die de eerstelijns zorgverleners kunnen hebben op het gebied van psychosociale ondersteuni... Lees meer